Đang gửi...
Đang tải...

Trung Quốc – thị trường nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may, da giày hàng đầu của Việt Nam năm 2018

  Ngày đăng: 19/03/2019

Kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt may, da, giày của Việt Nam trong tháng 12/2018 đạt 436 triệu USD, giảm 11,23% so với tháng trước đó nhưng tăng 4,81% với cùng tháng năm 2017. Tính chung trong năm 2018, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt hơn 5,7 tỉ USD, tăng 5,17% so với năm 2017.

  Trong tháng 12/2018, Việt Nam nhập khẩu nhóm mặt hàng này chủ yếu từ Trung Quốc với 174 triệu USD, chiếm 39,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, giảm 12,23% so với tháng trước đó nhưng tăng 5,45% so với cùng tháng năm 2017, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này từ Trung Quốc lên gần 2,2 tỉ USD, tăng 7,34% so với năm 2017.

 

Tiếp theo là Hàn Quốc với hơn 61 triệu USD, chiếm 14,1% trong tổng kim ngạch, giảm 8,14% so với tháng 11/2018 nhưng tăng 0,59% so với cùng tháng năm 2017, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này từ Hàn Quốc lên 771 triệu USD, tăng 2,26% so với năm 2017. Đứng thứ ba là thị trường Mỹ với 31 triệu USD, chiếm 7,2% trong tổng kim ngạch, giảm 20,39% so với tháng 11/2018 nhưng tăng 0,99% so với cùng tháng năm 2017, nâng tổng kim ngạch từ thị trường này lên hơn 412 triệu USD, tăng 15,96% so với năm 2017. Sau cùng là Đài Loan với hơn 30 triệu USD, chiếm 7% trong tổng kim ngạch, giảm 13,34% so với tháng 11/2018 và giảm 0,21% so với cùng tháng năm 2017, nâng tổng kim ngạch từ thị trường này lên 442 triệu USD, giảm 8,26% so với năm 2017.

Một số thị trường có kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu dệt may, da giày vào Việt Nam trong năm 2018 tăng mạnh so với năm 2017 bao gồm, Canada tăng 61,58% lên hơn 25,2 triệu USD, Hà Lan tăng 41,09% lên 4,3 triệu USD, Indonesia tăng 32,45% lên hơn 63 triệu USD, sau cùng là Thái Lan tăng 31,48% lên 303 triệu USD.

 

Tuy nhiên, một số thị trường có kim ngạch nhập khẩu giảm mạnh bao gồm, Newzealand giảm 60,65% so với năm 2017 xuống hơn 8,4 triệu USD, tiếp theo là Pháp giảm 35,95% xuống hơn 4,3 triệu USD, Brazil giảm 32,57% xuống còn 85 triệu USD, sau cùng là Ba Lan giảm 16,59% so với năm 2017 xuống còn 6,1 triệu USD.

  Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường nhập khẩu nguyên phụ liệu năm 2018 ĐVT: USD 

·  Thị trường

Năm 2017

T12/2018

So với T11/2018 (%)

Năm 2018

So với 2017 (%)

Tổng KN

5.428.510.825

436.664.256

-11,23

5.709.371.037

5,17

Achentina

41.584.292

1.754.400

-41,28

35.395.915

-14,88

Ấn Độ

106.985.629

7.520.769

-22,60

123.736.580

15,66

Anh

13.212.349

1.019.254

-1,12

15.774.951

19,40

Áo

1.603.560

77.597

22,14

1.828.955

14,06

Ba Lan

7.407.068

699.792

7,05

6.178.550

-16,59

Brazil

126.828.551

3.925.831

-17,76

85.525.270

-32,57

Canada

15.625.881

231.477

-11,94

25.248.631

61,58

Đài Loan (TQ)

482.341.715

30.760.780

-13,34

442.519.243

-8,26

Đức

33.371.965

4.076.325

48,82

30.966.474

-7,21

Hà Lan

3.115.758

531.859

78,25

4.396.134

41,09

Hàn Quốc

753.953.673

61.657.530

-8,14

771.020.396

2,26

Hoa Kỳ

356.023.517

31.581.007

-20,39

412.835.617

15,96

Hồng Kông (TQ)

215.613.505

16.029.262

-2,18

219.954.597

2,01

Indonesia

47.616.130

4.892.819

-21,57

63.069.638

32,45

Italia

236.089.180

21.102.228

-9,10

258.526.735

9,50

Malaysia

29.660.956

2.997.274

14,53

30.607.885

3,19

Newzealand

21.345.664

694.205

-23,47

8.400.451

-60,65

Nhật Bản

254.359.780

26.646.928

-3,16

289.672.791

13,88

Ôxtrâylia

23.752.635

1.453.533

14,68

19.310.961

-18,70

Pakistan

22.738.777

1.309.466

-39,98

26.376.210

16,00

Pháp

6.811.007

333.136

-18,18

4.362.565

-35,95

Singapore

2.033.359

83.660

-39,64

2.024.092

-0,46

Tây Ban Nha

11.125.789

614.005

-45,62

10.349.173

-6,98

Thái Lan

231.197.140

25.296.960

-16,11

303.978.331

31,48

Trung Quốc

2.046.795.859

174.159.700

-12,23

2.196.929.068

7,34

Nguồn: Lefaso.org.vn      

 

Tin khác

Từ điển chuyên ngành da giày

Từ điển chuyên ngành da giày

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Hỏi đáp

Hỏi đáp