Đang gửi...
Đang tải...

Nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may, da giày Việt Nam 6 tháng đầu năm 2018 tăng 3,45%

  Ngày đăng: 26/09/2018

        Theo Tổng Cục Hải Quan,kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt may, da, giày của Việt Nam trong tháng 6/2018 đạt 491 triệu USD, giảm 15,46% so với tháng trước đó nhưng tăng 3,54% so với cùng tháng năm ngoái. 

        Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2018, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt hơn 2,8 tỉ USD, tăng 3,45% so với cùng kỳ năm ngoái.
   
    Trong tháng 6/2018, Việt Nam nhập khẩu nhóm mặt hàng này chủ yếu từ Trung Quốc với 183 triệu USD, chiếm 37,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, giảm 20,48% so với tháng trước đó nhưng tăng 7,94% so với cùng tháng năm trước đó, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này từ Trung Quốc lên hơn 1 tỉ USD, tăng 3,13% so với cùng kỳ năm ngoái. 

        Tiếp theo là Hàn Quốc với hơn 75 triệu USD, chiếm 15,5% trong tổng kim ngạch, tăng 1,27% so với tháng trước đó nhưng giảm 2,38% so với cùng tháng năm trước đó, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này từ Hàn Quốc lên 377 triệu USD, giảm 2,77% so với cùng kỳ năm ngoái. 

        Đứng thứ ba là thị trường Đài Loan với hơn 35 triệu USD, chiếm 7,3% trong tổng kim ngạch, giảm 23,7% so với tháng trước đó và giảm 11,74% so với cùng tháng năm trước đó, nâng tổng kim ngạch từ thị trường này lên 231 triệu USD, giảm 9,68% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau cùng là Hoa Kỳ với 32 triệu USD, chiếm 6,6% trong tổng kim ngạch, giảm 8,03% so với tháng trước đó và giảm 8% so với cùng tháng năm trước đó, nâng tổng kim ngạch từ thị trường này lên hơn 186 triệu USD, tăng 10,14% so với cùng kỳ năm ngoái.
Một số thị trường có kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu dệt may, da giày vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2018 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2017 bao gồm, Canada tăng 84,88% lên 20 triệu USD, Hà Lan tăng 56,34% lên 2,1 triệu USD, Ấn Độ tăng 24,13% lên 64 triệu USD, sau cùng là Indonesia tăng 22,49% lên 29 triệu USD. 

        Tuy nhiên, một số thị trường có kim ngạch nhập khẩu giảm mạnh bao gồm, Newzealand giảm 47,47% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 6 triệu USD, tiếp theo là Pháp giảm 34,97% xuống còn 2 triệu USD, Brazil giảm 32,2% xuôgns còn 50 triệu USD, sau cùng là Achentina giảm 32,04% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 14 triệu USD.

Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường nhập khẩu nguyên phụ liệu 6 tháng đầu năm 2018 

ĐVT: USD  

Thị trường

6T/2017

T6/2018

    6T/2018

So với T6/2017 (%)

So với 6T/2017 (%)

Tổng KN

2.728.563.738

491.775.532

2.822.654.820

3,54

3,45

Achentina

20.910.246

3.006.744

14.211.375

24,02

-32,04

Ấn Độ

51.809.000

9.352.154

64.308.675

21,13

24,13

Anh

6.535.940

1.088.437

7.866.390

-8,93

20,36

Áo

1.166.337

456.817

1.020.802

14,25

-12,48

Ba Lan

2.999.927

229.020

2.843.419

-38,00

-5,22

Brazil

74.399.419

9.457.214

50.439.463

-23,33

-32,20

Canada

10.971.718

7.142.919

20.284.534

113,85

84,88

Đài Loan

256.287.493

35.912.091

231.476.518

-11,74

-9,68

Đức

18.367.097

1.805.263

12.769.652

-33,36

-30,48

Hà Lan

1.361.729

493.216

2.128.923

35,31

56,34

Hàn Quốc

388.418.197

75.992.708

377.677.079

-2,38

-2,77

Hoa Kỳ

169.225.806

32.324.966

186.384.492

-8,00

10,14

Hồng Kông

107.572.896

16.795.229

119.399.626

-1,62

10,99

Indonesia

24.128.829

4.567.985

29.555.912

-5,70

22,49

Italia

108.754.478

21.255.707

125.524.093

15,13

15,42

Malaysia

14.361.373

1.940.988

14.803.508

-2,80

3,08

Newzealand

11.507.384

373.855

6.044.789

-78,45

-47,47

Nhật Bản

121.181.151

27.644.164

137.005.783

12,80

13,06

Ôxtrâylia

12.676.835

1.848.164

10.228.768

-24,95

-19,31

Pakistan

10.898.017

2.283.473

12.980.278

20,83

19,11

Pháp

3.226.965

392.147

2.098.534

9,84

-34,97

Singapore

1.136.617

159.398

1.103.890

-45,81

-2,88

Tây Ban Nha

6.178.612

796.404

4.905.375

-12,19

-20,61

Thái Lan

112.799.975

26.041.884

135.891.405

40,21

20,47

Trung Quốc

1.030.560.007

183.133.100

1.062.849.798

7,94

3,13

Nguồn: Lefaso.org.vn

 

 

Tin khác

Từ điển chuyên ngành da giày

Từ điển chuyên ngành da giày

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Hỏi đáp

Hỏi đáp