Đang gửi...
Đang tải...

Các hoạt động của Viện

KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY THÀNH LẬP VIỆN NGHIÊN CỨU DA - GIẦY (21/6/1973 - 21/6/2018)

KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY THÀNH LẬP VIỆN NGHIÊN CỨU DA - GIẦY (21/6/1973 - 21/6/2018)

Viện Nghiên cứu Da - Giầy long trọng tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày thành lập (21/6/1973 - 21/6/2018) tại Cơ sở 2 - phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Chi tiết
Thông báo về việc sử dụng tài khoản thư điện tử của Bộ Công Thương

Thông báo về việc sử dụng tài khoản thư điện tử của Bộ Công Thương

Qua công tác theo dõi, giám sát, Văn phòng Bộ Công Thương nhận thấy tình hình an toàn thông tin tiếp tục có các diễn biến phức tạp, tấn công mạng tăng mạnh về quy mô, số lượng cũng như mức độ nguy hiểm.

Chi tiết
Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2017

Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2017

Viện Nghiên cứu Da - Giầy thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2017

Chi tiết
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2017

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2017

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2017 của Viện Nghiên cứu Da - Giầy xin thông báo

Chi tiết
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức 2017

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức 2017

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-HĐXT ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng xét tuyển viên chức về việc phê duyệt thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức năm 2017

Chi tiết
Thông báo gia hạn thời gian tuyển dụng viên chức năm 2017

Thông báo gia hạn thời gian tuyển dụng viên chức năm 2017

Ngày 07 tháng 4 năm 2017, Viện Nghiên cứu Da - Giầy đã có Thông báo số 167/TB-VDG về việc tuyển dụng viên chức năm 2017.

Chi tiết
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

Căn cứ nhu cầu tuyển viên chức của Viện Nghiên cứu Da - Giầy nhằm đáp ứng công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh, phục vụ cho công tác phát triển Viện.

Chi tiết
Hội thảo về phương pháp và kỹ năng Nghiên cứu khoa học.

Hội thảo về phương pháp và kỹ năng Nghiên cứu khoa học.

Ngày 21/03/2017, Viện Nghiên cứu Da - Giầy đã tổ chức Hội thảo về phương pháp và kỹ năng Nghiên cứu khoa học do diễn giả GS.TS Vũ Cao Đàm trình bày.

Chi tiết
Hội thảo về Phổ biến chiến lược phát triển KH&CN ngành Công Thương, các nhiệm vụ KH&CN trọng tâm giai đoạn 2017-2020.

Hội thảo về Phổ biến chiến lược phát triển KH&CN ngành Công Thương, các nhiệm vụ KH&CN trọng tâm giai đoạn 2017-2020.

Ngày 24/02/2017, Viện Nghiên cứu Da - Giầy đã tổ chức Hội thảo về Phổ biến chiến lược phát triển KH&CN ngành Công Thương, các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) trọng tâm giai đoạn 2017-2020 và Tập huấn hướng dẫn các qui trình thủ tục về quản lý nhiệm vụ KH&CN của Bộ Công Thương.

Chi tiết
Hội thảo về Phổ biến chiến lược phát triển KH&CN ngành Công Thương, các nhiệm vụ KH&CN trọng tâm giai đoạn 2017-2020

Hội thảo về Phổ biến chiến lược phát triển KH&CN ngành Công Thương, các nhiệm vụ KH&CN trọng tâm giai đoạn 2017-2020

  Ngày 24/02/2017, Viện Nghiên cứu Da - Giầy đã tổ chức Hội thảo về Phổ biến chiến lược phát triển KH&CN ngành Công Thương, các nhiệm vụ KH&CN trọng tâm giai đoạn 2017-2020 và Tập huấn hướng dẫn các qui trình thủ tục về quản lý nhiệm vụ KH&CN của Bộ Công Thương.

Chi tiết
Từ điển chuyên ngành da giày

Từ điển chuyên ngành da giày

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Hỏi đáp

Hỏi đáp