Đang gửi...
Đang tải...

Trung tâm Nghiên cứu và sản xuất nguyên phụ liệu

  Ngày đăng: 28/10/2022

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Trung tâm Nghiên cứu và sản xuất nguyên phụ liệu;

Tên giao dịch quốc tế: MATERIAL RESEARCH AND PRODUCTION CENTER

Tên viết tắt: MARECEN

Địa chỉ: 160 Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Nguyên phụ liệu (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp nghiên cứu, triển khai khoa học công nghệ, hạch toán độc lập trực thuộc Viện Nghiên cứu Da - Giầy, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng; được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và tại ngân hàng bằng tiền Việt Nam và tiền nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Trung tâm hoạt động theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ của Trung tâm. Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm do Viện trưởng Viện Nghiên cứu Da - Giầy phê duyệt và ký ban hành.

Điều 3. Trung tâm có các chức năng, nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Nghiên cứu xây dựng chiến lược, chính sách, chiến lược phát triển, định mức kinh tế kỹ thuật, quy phạm, tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật ngành da - giầy;

2. Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng, chuyển giao công nghệ ngành da - giầy; thiết kế, chế tạo, lắp đặt, sản xuất và cung cấp nguyên liệu, phụ liệu, hoá chất, máy móc, thiết bị đồng bộ thuộc dây chuyền công nghệ chuyên ngành và các ngành kinh tế khác;

3. Nghiên cứu, thiết kế mẫu mốt thời trang, chuyển giao công nghệ; tổ chức các hoạt động trình diễn và định hướng thời trang phục vụ cho người tiêu dùng thuộc ngành da - giầy;

4. Hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ; dịch vụ khoa học, công nghệ, đào tạo, xuất bản các ấn phẩm thời trang giầy dép và tạp chí công nghệ về lĩnh vực da - giầy và các ngành kinh tế khác với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước;

5. Dịch vụ khoa học kỹ thuật, gồm:

- Tổ chức các hoạt động, sự kiện, hội nghị, hội thảo thông tin khoa học, công nghệ và kinh tế ngành da - giầy; Tư vấn dịch vụ kỹ thuật về môi trường và môi trường chiến lược, đánh giá các dự án đầu tư xây dựng, môi trường;

- Giám định, kiểm định, kiểm tra chất lượng, kiểm chuẩn nguyên phụ liệu, sản phẩm, bán sản phẩm, hoá chất, dây chuyền công nghệ, các công trình khoa học và các loại thiết bị, máy, phụ tùng chuyên ngành; cung cấp các dịch vụ phân tích, kiểm tra chất lượng nguyên liệu, bán sản phẩm, sản phẩm chuyên ngành và các ngành kinh tế khác;

- Tư vấn đầu tư, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, vận hành các thiết bị, máy thuộc dây chuyền công nghệ chuyên ngành và các ngành kinh tế khác.

6. Sản xuất - kinh doanh - dịch vụ, gồm:

- Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm da - giầy, đồ dùng bằng da (da thuộc, da nhân tạo); nguyên phụ liệu phục vụ ngành da - giầy, may mặc; vật tư kỹ thuật, hoá chất, máy, thiết bị và dây chuyền công nghệ chuyên ngành và các ngành kinh tế khác;

- Gia công, chế tạo, lắp đặt các chi tiết, thiết bị cơ khí bằng kim loại, nhựa và các loại vật liệu khác;

- Các lĩnh vực hoạt động khoa học - công nghệ, sản xuất - kinh doanh, dịch vụ và ngành nghề khác phù hợp với năng lực, điều kiện của Trung tâm, nhu cầu thị trường và được pháp luật cho phép.

Tin khác

Từ điển chuyên ngành da giày

Từ điển chuyên ngành da giày

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Hỏi đáp

Hỏi đáp