Đang gửi...
Đang tải...

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MỚI

  Ngày đăng: 08/01/2014

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MỚI

 

  • Tên tiếng Anh:  CENTRE FOR APPLICATION RESEARCH AND NEW TECHNOLOGY TRANSFER
  • Tên viết tắt:  A&T CENTER
  • Giám đốc trung tâm:  Ths. Nguyễn Như Thanh
  • Điện thoại:  04 37286103                   Email:  atcenter01@gmail.com

 

I – Các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm

        -  Tổ chức nghiên cứu khoa học và ứng dụng các công nghệ mới;

        -  Nghiên cứu chuyển giao các qui trình công nghệ mới, các thành tựu KH-CN hiện đại, đặc biệt chú trọng các lĩnh vực mũi nhọn (Công nghệ Sinh học, Môi trường, Hóa sinh, vật liệu Nano...) đổi mới công nghệ, tạo sản phẩm mới, giải quyết nguyên liệu cho sản xuất từ nguồn tài nguyên trong nước.

        -  Nghiên cứu phát triển, lựa chọn và ứng dụng chuyển giao công nghệ Da – Giầy; công nghệ vi sinh, môi trường, tiết kiệm năng lượng, thiết kế, chế tạo, lắp đặt và cung cấp nguyên liệu, phụ liệu, hoá chất, máy, thiết bị đồng bộ thuộc dây chuyền công nghệ chuyên ngành.

        -  Triển khai các kết quả nghiên cứu KH-KT vào sản xuất quy mô vừa và nhỏ nhằm hoàn thiện quy trình công nghệ, kết luận hiệu quả kinh tế trước khi chuyển giao vào sản xuất đại trà.

        -  Hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đầu tư trực tiếp, liên doanh liên kết, dịch vụ khoa học, công nghệ về lĩnh vực Da - Giầy, công nghệ vi sinh, công nghệ xanh, năng lượng tái tạo… với các tổ chức, cá nhân ở trong nước và ngoài nước.

        -  Nghiên cứu xây dựng chiến lược chính sách, quy hoạch phát triển, định mức kinh tế - kỹ thuật, quy phạm, tiêu chuẩn ngành công nghiệp Da - Giầy.


II-  Chức năng của Trung tâm:

Trung tâm có 4 chức năng chính như sau:

1. Nghiên cứu khoa học công nghệ:

        -  Tổ chức nghiên cứu khoa học và ứng dụng các công nghệ mới.

        -  Nghiên cứu chuyển giao các qui trình công nghệ mới, các thành tựu KH-CN hiện đại, đặc biệt chú trọng các lĩnh vực mũi nhọn (Công nghệ Sinh học, Môi trường, Hóa sinh, vật liệu Nano...) đổi mới công nghệ, tạo sản phẩm mới, giải quyết nguyên liệu cho sản xuất từ nguồn tài nguyên trong nước.

        -  Nghiên cứu phát triển, lựa chọn và ứng dụng chuyển giao công nghệ Da – Giầy; công nghệ vi sinh, môi trường, tiết kiệm năng lượng, thiết kế, chế tạo, lắp đặt và cung cấp nguyên liệu, phụ liệu, hoá chất, máy, thiết bị đồng bộ thuộc dây chuyền công nghệ chuyên ngành.

        -  Triển khai các kết quả nghiên cứu KH-KT vào sản xuất quy mô vừa và nhỏ nhằm hoàn thiện quy trình công nghệ, kết luận hiệu quả kinh tế trước khi chuyển giao vào sản xuất đại trà.

        -  Hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đầu tư trực tiếp, liên doanh liên kết, dịch vụ khoa học, công nghệ về lĩnh vực Da - Giầy, công nghệ vi sinh, công nghệ xanh, năng lượng tái tạo… với các tổ chức, cá nhân ở trong nước và ngoài nước.

        -  Nghiên cứu xây dựng chiến lược chính sách, quy hoạch phát triển, định mức kinh tế - kỹ thuật, quy phạm, tiêu chuẩn ngành công nghiệp Da - Giầy.

2. Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiêp

        -  Tư vấn, đầu mối thu thập, cung cấp, phổ biến các thông tin cho Doanh nghiệp về công nghệ, kỹ thuật, quản lý sản xuất và các dịch vụ phát triển kinh doanh khác.

        -  Dịch vụ tư vấn đầu tư cho các tổ chức trong nước và quốc tế.

3. Hợp tác Quốc tế và hỗ trợ đào tạo

        -  Tham gia và liên kết đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

        -  Đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ đầu ngành, với những chính sách và biện pháp tích cực để có đ­ược những cán bộ giỏi chuyên môn, đủ sức nắm bắt và triển khai những nội dung nghiên cứu khoa học mang tính đón đầu, đột phá, mở đ­ường cho việc tạo ra những sản phẩm có hàm lư­ợng trí tuệ cao, tiếp thu ứng dụng công nghệ mới, đóng góp tích cực cho sự chuyển đổi phương thức sản xuất trong toàn ngành.

        -  Đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật, thợ lành nghề và bậc cao nhằm đáp ứng yêu cầu chất l­ượng sản phẩm và gia tăng giá trị nội địa của sản phẩm.

4. Tham gia xúc tiến thương mại

        -  Tham gia xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến thương mại cho ngành

        -  Nghiên cứu thị trường trong nước và Quốc tế để tư vấn, cung cấp dịch vụ thông tin cho doanh nghiệp nhằm phát triển thị trường nội địa, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu và chuyển giao công nghệ.

        -  Tổ chức, hỗ trợ các đoàn doanh nghiệp đi khảo sát thị trường, tham dự hội chợ, triển lãm về thương mại - dịch vụ trong nước và nước ngoài.

        -  Tổ chức, bố trí đón các đoàn doanh nghiệp nước ngoài đến làm việc, khảo sát thị trường trong nước; Tổ chức các cuộc tiếp xúc về thương mại giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

        -  Tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp thông tin về thương mại cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

        -  Phối hợp với các tổ chức hoặc doanh nghiệp tổ chức hội chợ triển lãm thương mại.


III-  Nhiệm vụ của Trung tâm:

        -  Nghiên cứu khoa học và ứng dụng các công nghệ mới thuộc các lĩnh vực mũi nhọn: Công nghệ Sinh học, Môi trường, Tiết kiệm năng lượng, Hóa sinh, vật liệu Nano.. .

        -  Nghiên cứu chuyển giao các qui trình công nghệ mới, các thành tựu KH-CN hiện đại, đặc biệt chú trọng các lĩnh vực mũi nhọn (Công nghệ Sinh học, Môi trường, Hóa sinh, vật liệu Nano...) đổi mới công nghệ, tạo sản phẩm mới, giải quyết nguyên liệu cho sản xuất từ nguồn tài nguyên trong nước.

        -  Nghiên cứu phát triển, lựa chọn và ứng dụng chuyển giao công nghệ Da - Giầy; công nghệ vi sinh, môi trường, tiết kiệm năng lượng, thiết kế, chế tạo, lắp đặt và cung cấp nguyên liệu, phụ liệu, hoá chất, máy, thiết bị đồng bộ thuộc dây chuyền công nghệ chuyên ngành.

        -  Triển khai các kết quả nghiên cứu KH-KT vào sản xuất quy mô vừa và nhỏ nhằm hoàn thiện quy trình công nghệ, kết luận hiệu quả kinh tế trước khi chuyển giao vào sản xuất đại trà.

        -  Hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đầu tư trực tiếp, liên doanh liên kết, dịch vụ khoa học, công nghệ về lĩnh vực Da - Giầy, công nghệ vi sinh, công nghệ xanh, năng lượng tái tạo… với các tổ chức, cá nhân ở trong nước và ngoài nước.

        -  Nghiên cứu xây dựng chiến lược chính sách, quy hoạch phát triển, định mức kinh tế - kỹ thuật, quy phạm, tiêu chuẩn ngành công nghiệp Da - Giầy.

        -  Tư vấn, đầu mối thu thập, cung cấp, phổ biến các thông tin cho Doanh nghiệp về công nghệ, kỹ thuật, quản lý sản xuất và các dịch vụ phát triển kinh doanh khác.

        -  Dịch vụ tư vấn đầu tư cho các tổ chức trong nước và quốc tế.

        -  Tham gia và liên kết đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

        -  Đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ đầu ngành, với những chính sách và biện pháp tích cực để có đ­ược những cán bộ giỏi chuyên môn, đủ sức nắm bắt và triển khai những nội dung nghiên cứu khoa học mang tính đón đầu, đột phá, mở đ­ường cho việc tạo ra những sản phẩm có hàm lư­ợng trí tuệ cao, tiếp thu ứng dụng công nghệ mới, đóng góp tích cực cho sự chuyển đổi phương thức sản xuất trong toàn ngành.

        -  Đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật, thợ lành nghề và bậc cao nhằm đáp ứng yêu cầu chất l­ượng sản phẩm và gia tăng giá trị nội địa của sản phẩm.

        -  Tham gia xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến thương mại cho ngành

        -  Nghiên cứu thị trường trong nước và Quốc tế để tư vấn, cung cấp dịch vụ thông tin cho doanh nghiệp nhằm phát triển thị trường nội địa, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu và chuyển giao công nghệ.

        -  Tổ chức, hỗ trợ các đoàn doanh nghiệp đi khảo sát thị trường, tham dự hội chợ, triển lãm về thương mại - dịch vụ trong nước và nước ngoài.

        -  Tổ chức, bố trí đón các đoàn doanh nghiệp nước ngoài đến làm việc, khảo sát thị trường trong nước; Tổ chức các cuộc tiếp xúc về thương mại giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

        -  Tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp thông tin về thương mại cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

        -  Phối hợp với các tổ chức hoặc doanh nghiệp tổ chức hội chợ triển lãm thương mại.

Tin khác

Từ điển chuyên ngành da giày

Từ điển chuyên ngành da giày

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Hỏi đáp

Hỏi đáp