Đang gửi...
Đang tải...

Nội dung thẻ H1 SEO

Sản phẩm & Dịch vụ

MỘT SỐ KHOÁ HỌC TIÊU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO CHO NGÀNH MỘT SỐ KHOÁ HỌC TIÊU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO CHO NGÀNH

Nâng cao năng lực thiết kế tạo dáng thời trang sản phẩm giày dép do Hiệp hội Da- Giầy Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Da Giầy) tổ chức. Chương trình đào tạo được hỗ trợ bởi dự án VIE/61/94 (Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Thương mại)