Đang gửi...
Đang tải...

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

  Ngày đăng: 28/10/2022

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:  Trung Tâm Đào Tạo;

    Giám đốc:  Nguyễn Chí Thanh

    Địa chỉ trụ sở chính: 160 Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

1. Chức năng:

- Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; triển khai các dịch vụ đào tạo cho công chức, viên chức và người lao động ngành da - giầy và các ngành khác;

- Quản lý công tác hợp tác quốc tế.

2. Nhiệm vụ:

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, điều hành sản xuất - kinh doanh và chuyên môn cho đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ của Viện; tổ chức đào tạo đại học, đào tạo công nhân kỹ thuật phục vụ sản xuất - kinh doanh chuyên ngành và xuất khẩu lao động;

- Triển khai các dịch vụ đào tạo: Đào tạo các cán bộ kỹ thuật, cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý chuyên ngành; các nhà thiết kế, cán bộ quản lý kỹ thuật, công nhân kỹ thuật… cho ngành; cung cấp nhân lực có đào tạo cho các khu công nghiệp; cấp chứng chỉ nghề, chứng nhận bồi dưỡng nghề theo quy định của pháp luật và của Bộ lao động - thương binh và xã hội về giáo dục và dạy nghề;

- Tổ chức các hoạt động thông tin bằng các hình thức hội nghị, chuyên đề, hội thảo khoa học, tham quan, khảo sát học tập kinh nghiệm đào tạo; in ấn, xuất bản các ấn phẩm, tài liệu, giáo trình phục vụ giảng dạy theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo; tổ chức thực hiện, theo dõi và quản lý các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn và liên kết đào tạo;

- Tổ chức triển khai đào tạo các khóa đã được phê duyệt: thông báo chiêu sinh, tuyển chọn học viên, lịch học tập, quản lý lớp học, tổ chức thi kết thúc khoá học, quản lý điểm của học viên, đánh giá phân loại học viên, công nhận tốt nghiệp và cấp giấy chứng nhận cho học viên theo đúng quy định hiện hành;

- Thực hiện công tác giáo vụ của Trung tâm về giảng dạy, học tập, thực hành, thực tập của học viên;

- Xây dựng kế hoạch mời đội ngũ giáo viên thỉnh giảng, cộng tác viên trong và ngoài ngành phục vụ công tác giảng dạy;

- Hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đầu tư trực tiếp, liên doanh liên kết, dịch vụ khoa học, công nghệ, xuất bản các ấn phẩm thời trang giầy dép và tạp chí công nghệ về lĩnh vực da - giầy và các ngành kinh tế khác với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước;

- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng thuộc ngành da - giầy với các cơ quan, đơn vị và cá nhân ở trong và ngoài nước.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm 

1. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm:

- Giám đốc;

- Phó Giám đốc;

- Các bộ phận chuyên môn.

2. Biên chế của Trung tâm Đào tạo do Viện trưởng Viện Nghiên cứu Da - Giầy quyết định.

Tin khác

Từ điển chuyên ngành da giày

Từ điển chuyên ngành da giày

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Hỏi đáp

Hỏi đáp