Đang gửi...
Đang tải...

Giới thiệu

Tên Viện :  Viện Nghiên Cứu Da Giầy  

Tên giao dịch quốc tế :  Leather and Shoe Research Institute.

Tên Viết tắt :  LSI

Trụ sở chính :  160, Hoàng Hoa Thám,  Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Cơ sở 1 :  20, Núi Trúc, Giảng Võ,  Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Cơ sở 2 :  Phường Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại :  84-4-8454214     Fax :  84-4-8454214

E-mail: vdg@lsi.com.vn     Website:  http://viendagiay.adctopweb.com

 

        Hiện nay với vai trò là một Viện nghiên cứu triển khai KH&CN đầu ngành trực thuộc Bộ Công Thương hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 của Chính phủ, NCKH&PTCN vẫn được coi là một trong các nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Viện. Các nghiên cứu tập trung chủ yếu vào nghiên cứu phát triển và ứng dụng các công nghệ trong lĩnh vực Da - Giầy và công nghệ bảo vệ môi trường. Với phương châm nghiên cứu gắn liền với thực tiễn, việc triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu, sản phẩm mới vào sản xuất được Viện đẩy mạnh, trong đó tập trung vào các lĩnh vực thuộc da, mẫu mốt, môi trường và đào tạo.

Từ điển chuyên ngành da giày

Từ điển chuyên ngành da giày

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Hỏi đáp

Hỏi đáp