Đang gửi...
Đang tải...

Chứng nhận da bền vững chi phối hoạt động sản xuất thuộc da Brazil

  Ngày đăng: 27/09/2018

        Người phát ngôn của Chứng nhận da bền vững Brazil (CSCB), Rafael Andrade cho biết, mặc dù cho đến nay chỉ có một số lượng tương đối nhỏ xưởng thuộc da Brazil đã đạt được chứng nhận về da bền vững, nhưng chiếm khoảng 50% và 60% sản xuất da Brazil.
        Brazil chỉ có hơn 300 xưởng thuộc da, nhưng ông Andrade cho biết, trong 1 bài thuyết trình tại Première Vision in Paris ngày 20/9/2018, cho đến nay, 22 xưởng thuộc da đã tham gia vào chương trình CSCB.
        Tổ chức ngành công nghiệp da CICB đã thiết lập chương trình chứng nhận vào năm 2012 và công bố tiêu chuẩn vào năm 2014. Tiêu chí chi tiết bao gồm 4 “khía cạnh bền vững” mà chương trình đã xác nhận quản lý bền vững, cũng như các khía cạnh kinh tế, môi trường và xã hội.
        Có 4 cấp độ chứng nhận mà các nhà thuộc da có thể đạt được, phụ thuộc vào bao nhiêu tiêu chí mà họ đạt được. Miễn là họ đáp ứng ít nhất 50% các chỉ số, họ có thể dành được chứng nhận đồng. Bạc dành cho những người đáp ứng 75%, vàng 90% và kim cương 100% các tiêu chí.
        Cho đến nay, 2 tập đoàn thuộc da Brazil đã hoàn thành quá trình chứng nhận: Fuga Couros đạt giải thưởng bạc trong tháng 1/2018 và 2 tháng sau, Curtume Courovale đạt giải thưởng vàng.

Nguồn: Lefaso.org.vn

 

 

Tin khác

Từ điển chuyên ngành da giày

Từ điển chuyên ngành da giày

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Hỏi đáp

Hỏi đáp