Đang gửi...
Đang tải...

Hỏi đáp

Trung Quốc cắt giảm thuế quan nhưng không có hành động đối với khiếu nại của Mỹ?

Trả lời:

  Trung Quốc đã công bố mức cắt giảm thuế nhập khẩu đối với máy móc xây dựng và các hàng hóa khác, nhưng không có hành động gì về các khiếu nại của Mỹ đối với chính sách công nghệ đang thúc đẩy một cuộc chiến thương mại leo thang với Washington.

        Động thái này cho thấy rằng, mong muốn của chính phủ Trung Quốc sẽ gắn bó với các kế hoạch khiến nền kinh tế cạnh tranh hơn và có ý định nhấn mạnh sự phát triển công nghiệp nhà nước. Điều này không cho thấy sự suy giảm sẽ áp dụng đối với hàng hóa của Mỹ mà Bắc Kinh đã áp thuế bổ sung từ 5-25%.

        Việc cắt giảm thuế quan có hiệu lực từ ngày 1/11/2018, được áp dụng đối với 1.585 mặt hàng bao gồm thiết bị xây dựng, máy móc công nghiệp, các sản phẩm giấy và vật liệu xây dựng. Đây là lần giảm thứ 2 trong vòng chưa đầy 1 năm sau khi cắt giảm vào tháng 11/2017 đối với thực phẩm và hàng tiêu dùng.

        Chính quyền của Chủ tịch Tập Cận Bình trong năm nay đã công bố một loạt các biện pháp mở cửa thị trường Trung Quốc để cạnh tranh bên ngoài nhưng không giải quyết những khiếu nại của Mỹ mà chính phủ đã giành lấy hay gây áp lực đối với các công ty nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ.

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu xây dựng bản đồ công nghệ ngành công nghiệp thuộc da Việt Nam”?

Trả lời:

Bản đồ công nghệ là một kế hoạch phát triển công nghệ trong đó xác định các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của một đối tượng chủ thể (doanh nghiệp, ngành công nghiệp, Chính phủ,...) và những công nghệ cần được làm chủ để đáp ứng các mục tiêu này. Bản đồ công nghệ cũng đồng thời là công cụ cơ sở giúp lên kế hoạch tập trung và điều phối các nguồn lực dành cho phát triển công nghệ.
Mục tiêu của Đề tài là nhằm xây dựng bản đồ công nghệ ngành thuộc da Việt Nam, nhằm phục vụ nhóm các nhà quản lý công nghệ và hoạch định chính sách công nghệ.
Nội dung của Đề tài  tập trung vào việc Nghiên cứu phương pháp xây dựng bản đồ công nghệ ngành thuộc da Việt Nam; Xây dựng hệ thống mẫu biểu phục vụ công tác điều tra khảo sát các doanh nghiệp ngành thuộc da Việt Nam; Nhận định, đánh giá công nghệ thuộc da Việt Nam;Nghiên cứu xây dựng định hướng nội dung bản đồ công nghệ ngành thuộc da;Nghiên cứu xây dựng nội dung bản đồ công nghệ ngành thuộc da.
 
Sau khi được nghiệm thu cấp Bộ, đề tài sẽ trở thành tài liệu hữu ích giúp các nhà quản lý triển khai các dự án đầu tư cho ngành thuộc da đúng trọng tâm, tránh lãng phí và tận dụng tối ưu các nguồn lực sẵn có.

Việc hoàn tất Giầy như thế nào?

Trả lời:

Trung Quốc đã công bố mức cắt giảm thuế nhập khẩu đối với máy móc xây dựng và các hàng hóa khác, nhưng không có hành động gì về các khiếu nại của Mỹ đối với chính sách công nghệ đang thúc đẩy một cuộc chiến thương mại leo thang với Washington.

        Động thái này cho thấy rằng, mong muốn của chính phủ Trung Quốc sẽ gắn bó với các kế hoạch khiến nền kinh tế cạnh tranh hơn và có ý định nhấn mạnh sự phát triển công nghiệp nhà nước. Điều này không cho thấy sự suy giảm sẽ áp dụng đối với hàng hóa của Mỹ mà Bắc Kinh đã áp thuế bổ sung từ 5-25%.

        Việc cắt giảm thuế quan có hiệu lực từ ngày 1/11/2018, được áp dụng đối với 1.585 mặt hàng bao gồm thiết bị xây dựng, máy móc công nghiệp, các sản phẩm giấy và vật liệu xây dựng. Đây là lần giảm thứ 2 trong vòng chưa đầy 1 năm sau khi cắt giảm vào tháng 11/2017 đối với thực phẩm và hàng tiêu dùng.

        Chính quyền của Chủ tịch Tập Cận Bình trong năm nay đã công bố một loạt các biện pháp mở cửa thị trường Trung Quốc để cạnh tranh bên ngoài nhưng không giải quyết những khiếu nại của Mỹ mà chính phủ đã giành lấy hay gây áp lực đối với các công ty nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ.

Từ điển chuyên ngành da giày

Từ điển chuyên ngành da giày

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Hỏi đáp

Hỏi đáp