Đang gửi...
Đang tải...

Tin Khoa học và Công nghệ

Chuyển đổi số - nền tảng cho phát triển bền vững

Chuyển đổi số - nền tảng cho phát triển bền vững

Những người đi tiên phong trong chuyển đổi số là những người sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng từ bỏ các mô hình kinh doanh truyền thống để thiết lập mô hình kinh doanh mới, sáng tạo lại các chuỗi cung ứng và quy trình ra quyết định. Đồng thời, lấy đổi mới công nghệ là nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Chi tiết
Hiệu quả thiết thực từ tiết kiệm năng lượng ngành dệt may

Hiệu quả thiết thực từ tiết kiệm năng lượng ngành dệt may

Nhận thức được vai trò của tiết kiệm năng lượng trong sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp dệt may đã chủ động đầu tư thiết bị, công nghệ tiết kiệm năng lượng, thay thế thiết bị, sản phẩm lạc hậu tiêu hao nhiều điện năng bằng những thiết bị mới.

Chi tiết
Phát triển khoa học - công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Phát triển khoa học - công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Chiều 3/6, tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Chi tiết
Hà Nội đánh thức doanh nghiệp khoa học, công nghệ

Hà Nội đánh thức doanh nghiệp khoa học, công nghệ

Đặt mục tiêu đến năm 2025 có trên 200 DN khoa học và công nghệ, Hà Nội đã có nhiều chính sách khuyến khích loại hình DN này. Tuy vậy, so với tiềm năng thì số lượng DN còn khiêm tốn, sức cạnh tranh chưa cao, đòi hỏi TP cần nhiều chính sách hấp dẫn hơn.

Chi tiết
Thực trạng ngành Dệt May Việt Nam hiện nay và những thách thức trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Thực trạng ngành Dệt May Việt Nam hiện nay và những thách thức trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Cũng như các ngành nghề khác, Dệt May Việt Nam đang chịu rất nhiều áp lực và thách thức trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Bài viết này phân tích về thực trạng của ngành Dệt May Việt Nam hiện nay và đề xuất một số giải pháp để ngành Dệt May phát triển phù hợp với xu hướng phát triển mới của các ngành công nghiệp sản xuất trên thế giới.

Chi tiết
Cần cơ chế thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp

Cần cơ chế thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp

Hiện nay, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiềm lực còn nhiều hạn chế nên việc đầu tư cho đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo (ĐMST) vẫn còn gặp nhiều khó khăn, rào cản.

Chi tiết
Từ điển chuyên ngành da giày

Từ điển chuyên ngành da giày

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Hỏi đáp

Hỏi đáp