Đang gửi...
Đang tải...

Tin Khoa học và Công nghệ

Hàng trăm sản phẩm từ kết quả nghiên cứu khoa học

Hàng trăm sản phẩm từ kết quả nghiên cứu khoa học

Ngày 13/12, Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức Hội nghị Tổng kết các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia, giai đoạn 2016-2020.

Chi tiết
Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2022 tham gia “Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025”

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2022 tham gia “Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025”

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2022 tham gia “Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025”

Chi tiết
Hoạt động khoa học và công nghệ ngành Công Thương "gieo nỗ lực, gặt thành công" (Phần 2)

Hoạt động khoa học và công nghệ ngành Công Thương "gieo nỗ lực, gặt thành công" (Phần 2)

8 công trình/cụm công trình của Bộ Công Thương được đề nghị xét tặng giải thưởng Hồ Chí minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực khoa học kỹ thuật (khai thác dầu khí, cơ khí, công trình, lọc hóa dầu, thu gom, xử lý và sử dụng khí đồng hành ở ngoài khơi), Khoa học kỹ thuật/Cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp, môi trường. 

Chi tiết
Thúc đẩy chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại

Thúc đẩy chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại

Thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, lấy doanh nghiệp làm trung tâm trong đó tập trung xây dựng, phát triển Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số là nội dung trọng tâm của Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030” vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1968/QĐ-TTg (ngày 22/11/2021).

Chi tiết
Từ điển chuyên ngành da giày

Từ điển chuyên ngành da giày

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Hỏi đáp

Hỏi đáp