Đang gửi...
Đang tải...

Kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may, da giày Việt Nam 3 tháng đầu năm 2019 tăng nhẹ

  Ngày đăng: 19/04/2019
 • Kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt may, da, giày của Việt Nam trong tháng 3/2019 đạt 524 triệu USD, tăng 61,8% so với tháng trước đó và tăng 6,75% với cùng tháng năm 2018.

  Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2019, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt hơn 1,3 tỉ USD, tăng 6,69% so với cùng kỳ năm 2018.
    Trong tháng 3/2019, Việt Nam nhập khẩu nhóm mặt hàng này chủ yếu từ Trung Quốc với 212 triệu USD, chiếm 40,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 114,2% so với tháng trước đó và tăng 25,8% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này từ Trung Quốc lên 519 triệu USD, tăng 13,64% so với cùng kỳ năm 2018.

  Tiếp theo là Hàn Quốc với hơn 59 triệu USD, chiếm 11,3% trong tổng kim ngạch, tăng 27,87% so với tháng 2/2019 và tăng 4,73% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này từ Hàn Quốc lên 166 triệu USD, tăng 4,65% so với cùng kỳ năm 2018. Đứng thứ ba là thị trường Mỹ với 51 triệu USD, chiếm 9,8% trong tổng kim ngạch, tăng 28,51% so với tháng 2/2019 và tăng 31,46% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch từ thị trường này lên hơn 129 triệu USD, tăng 39,43% so với cùng kỳ năm 2018.

  Sau cùng là Đài Loan với hơn 43 triệu USD, chiếm 8,2% trong tổng kim ngạch, tăng 46,83% so với tháng 2/2019 nhưng giảm 9,86% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch từ thị trường này lên 106 triệu USD, giảm 0,01% so với cùng kỳ năm 2018.

  Một số thị trường có kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu dệt may, da giày vào Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2019 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2018 bao gồm, Đức tăng 78,56% lên hơn 11 triệu USD, Anh tăng 42,13% lên 5,3 triệu USD, Mỹ tăng 39,43% lên hơn 129 triệu USD, sau cùng là Pakistan tăng 25,79% lên 5,5 triệu USD.

  Tuy nhiên, một số thị trường có kim ngạch nhập khẩu giảm mạnh bao gồm, Newzealand giảm 79,7% so với cùng kỳ năm 2018 xuống hơn 785 nghìn USD, tiếp theo là Canada giảm 71,72% xuống 3,5 triệu USD, Singapore giảm 42,98% xuống còn 280 nghìn USD, sau cùng là Áo giảm 42,35% so với cùng ky năm 2018 xuống còn 179 nghìn USD.
    Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường nhập khẩu nguyên phụ liệu 3 tháng đầu năm 2019 ĐVT: USD  

  Thị trường 3T/2018 T3/2019 So với T2/2019 (%) 3T/2019 So với 3T/2018 (%)
  Tổng KN 1.245.671.972 524.737.870 61,80 1.329.002.667 6,69
  Achentina 6.503.079 3.001.150 71,61 7.915.780 21,72
  Ấn Độ 28.966.057 8.055.259 21,91 23.740.646 -18,04
  Anh 3.789.909 2.865.754 168,30 5.386.732 42,13
  Áo 311.518 63.884 52,18 179.590 -42,35
  Ba Lan 1.843.213 865.481 232,11 1.722.062 -6,57
  Brazil 21.839.518 6.846.380 -10,04 21.426.617 -1,89
  Canada 10.298.225 2.650.183 3,524,93 2.912.502 -71,72
  Đài Loan (TQ) 106.508.065 43.186.998 46,83 106.497.671 -0,01
  Đức 6.293.424 4.930.462 29,82 11.237.310 78,56
  Hà Lan 998.749 425.245 247,16 756.896 -24,22
  Hàn Quốc 159.378.076 59.349.249 27,87 166.791.712 4,65
  Hoa Kỳ 92.596.724 51.212.321 28,51 129.111.600 39,43
  Hồng Kông (TQ) 51.779.285 21.051.939 118,51 48.091.131 -7,12
  Indonesia 13.584.315 5.289.850 47,99 14.525.271 6,93
  Italia 53.049.686 17.120.577 2,90 56.502.800 6,51
  Malaysia 8.617.831 2.585.273 38,51 6.984.140 -18,96
  Newzealand 3.871.707 190.470 4,30 785.909 -79,70
  Nhật Bản 58.238.654 23.234.090 17,66 64.757.522 11,19
  Ôxtrâylia 4.753.845 1.846.063 104,24 4.017.167 -15,50
  Pakistan 4.378.461 1.581.071 -17,98 5.507.526 25,79
  Pháp 1.037.654 341.369 272,27 754.916 -27,25
  Singapore 491.217 82.480 4,22 280.080 -42,98
  Tây Ban Nha 1.912.771 652.515 53,87 1.582.201 -17,28
  Thái Lan 62.030.175 30.907.448 44,56 77.295.750 24,61
  Trung Quốc 456.750.803 212.295.397 114,21 519.066.477 13,64
  Nguồn: Lefaso.org.vn      

Tin khác

Từ điển chuyên ngành da giày

Từ điển chuyên ngành da giày

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Hỏi đáp

Hỏi đáp