Đang gửi...
Đang tải...

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019

  Ngày đăng: 10/12/2019

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019 của Viện Nghiên cứu Da - Giầy xin thông báo:

    1. Kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 (có danh sách kèm theo).

    2. Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019 của Viện Nghiên cứu Da - Giầy không thực hiện chấm phúc khảo đối với điểm phỏng vấn trong đợt kiểm tra sát hạch viên chức năm 2019 theo quy định tại Khoản 9 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2017 của Viện Nghiên cứu Da - Giầy thông báo để các thí sinh biết và thực hiện

.Xem thông báo kết quả xét tuyển chi tiết tại đây.

Tin khác

Từ điển chuyên ngành da giày

Từ điển chuyên ngành da giày

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Hỏi đáp

Hỏi đáp