Đang gửi...
Đang tải...

Tổ chức Hội nghị thúc đẩy phát triển ngành dệt may, da giầy

  Ngày đăng: 14/10/2019

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về đề xuất tổ chức Hội nghị toàn quốc các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành dệt may, da giầy Việt Nam và tình hình xây dựng Chiến lược phát triển ngành dệt may, da giầy Việt Nam đến năm 2030.

Phó Thủ tướng đồng ý kiến nghị của Bộ Công Thương về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành dệt may, da giầy Việt Nam.

Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan liên quan, rà soát kỹ nội dung làm việc của Hội nghị, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/10/2019.

Về xây dựng Chiến lược phát triển ngành dệt may, da giầy Việt Nam đến năm 2030, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo Chiến lược, bảo đảm nguyên tắc lấy thị trường quốc tế làm mục tiêu phát triển, xác định Việt Nam tham gia những công đoạn nào, những lĩnh vực, sản phẩm nào để có thể cạnh tranh và phát triển trong chuỗi sản xuất toàn cầu của ngành dệt may, da giầy, làm cơ sở xây dựng Chiến lược nêu trên.

Trong quá trình xây dựng báo cáo và dự thảo Chiến lược, Bộ Công Thương cần tập hợp đầy đủ ý kiến của các doanh nghiệp, Hiệp hội ngành hàng, các chuyên gia, các nhà khoa học để hoàn thiện báo cáo và xây dựng dự thảo Chiến lược đảm bảo chất lượng.

 

Nguồn: chinhphu.vn

Tin khác

Từ điển chuyên ngành da giày

Từ điển chuyên ngành da giày

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Hỏi đáp

Hỏi đáp