Đang gửi...
Đang tải...

UNIDO công bố nghiên cứu về môi trường sản xuất da bền vững

  Ngày đăng: 25/09/2018

Ngành công nghiệp thuộc da là lĩnh vực quan trọng trong sứ mệnh của UNIDO, để thúc đẩy phát triển bền vững. Kể từ cuối những năm 1990, một số nghiên cứu đối với các phương pháp thuộc da sạch đã được công bố, giúp chuẩn bị các chương trình đào tạo khác nhau đối với ngành công nghiệp, bao gồm  các loại giấy  đã sử dụng rộng rãi"Phạm vi cho giảm tải ô nhiễm trong chế biến da".
Kể từ sau đó, công nghệ thuộc da mới đã được phát triển và triển khai thực hiện, kèm theo những thách thức mới. UNIDO coi đào tạo thích hợp như là một điều kiện tiên quyết cần thiết để hiện đại, chế biến da bền vững và chuẩn bị một nghiên cứu mới – một bài báo toàn diện về công nghệ da sạch hơn. Mục đích là để hỗ trợ các hoạt động  đào tạo và xây dựng năng lực.
Nghiên cứu toàn diện này giải quyết các vấn đề về công nghệ sạch truyền thống như nguồn ô nhiễm/quản lý nước, tách vôi thấp hoặc miễn phí ammonia, quản lý crom, hoàn thiện dung môi hữu cơ thấp, chất thải rắn cũng như các vấn đề liên quan đến việc thực hiện và các hoạt động thuộc da thành công: Hệ thống quản lý môi trường (EMS/CSR), danh sách hạn chế chất liệu (RSL), xem xét năng lượng, an toàn vệ sinh lao động nơi làm việc (OSH), Carbon Footprint (CF) và phân tích chu kỳ sống (LCA). Vì vậy, bài báo đã khắc phục nhiều cuộc tranh luận quốc tế.
Tạm thời, nghiên cứu được công bố như là một bài báo làm việc, đưa ra nhiều sửa đổi và chỉnh sửa. Văn bản cuối cùng sẽ phục vụ như một cơ sở cho việc phát triển các khóa học điện tử truy cập trên toàn cầu về sản xuất da bền vững.

Tin khác

Từ điển chuyên ngành da giày

Từ điển chuyên ngành da giày

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Hỏi đáp

Hỏi đáp