Đang gửi...
Đang tải...

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

  Ngày đăng: 17/09/2019

 Nhằm đáp ứng nhu cầu công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh, phục vụ cho công tác phát triển Viện, Viện Nghiên cứu Da - Giầy tuyển viên chức các ngạch: Nghiên cứu viên, chuyên viên kế toán, chuyên viên phân tích thị trường và quản lý hệ thống

Thông tin chi tiết tham khảo tại: Thông báo về việc tuyển dụng viên chức

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển: /Uploads/files/M%e1%ba%aaU%20PHI%e1%ba%beU%20%c4%90%c4%82NG%20K%c3%9d%20D%e1%bb%b0%20TUY%e1%bb%82N%20VI%c3%8aN%20CH%e1%bb%a8C.pdf

 

 

 

 

 

Tin khác

Từ điển chuyên ngành da giày

Từ điển chuyên ngành da giày

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Hỏi đáp

Hỏi đáp