Đang gửi...
Đang tải...

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức 2019

  Ngày đăng: 12/11/2019

        Căn cứ Luật Viên chức 2010;        

        Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ - CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

        Căn cứ Quyết định số 299/QĐ -VDG của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Da - Giầy về việc ban hành Quy chế tuyển dụng Viên chức Viện Nghiên cứu Da - Giầy;

        Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

        Căn cứ Quyết định số 370/QĐ -VGDG ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Da - Giầy về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019;

        Căn cứ Quy chế tổ chức xét tuyển ban hành kèm theo Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội Vụ;

        Căn cứ kết quả Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1) của Ban Kiểm tra Phiếu dự tuyển và Biên bản họp Hội đồng xét tuyển viên chức ngày 08 tháng 11 năm 2019;

        Sau khi tổng hợp, thẩm định hồ sơ của cá nhân tham dự xét tuyển viên chức của ông, bà đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức vào Viện Nghiên cứu Da - Giầy. Hội đồng xét tuyển viên chức Viện Nghiên cứu Da - Giầy thông báo triệu tập ông (bà) có tên trong danh sách đính kèm đến dự buổi xét tuyển viên chức với nội dung cụ thể như sau:

    1. Thời gian tổ chức phỏng vấn: bắt đầu từ 08 giờ 00, ngày 22/11/2019.

    2. Địa điểm: Trụ sở Viện Nghiên cứu Da - Giầy số 160 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội.

    3. Thí sinh dự vòng phỏng vấn sẽ được phỏng vấn về kiến thức chung và nghiệp vụ chuyên ngành theo vị trí xét tuyển;(Danh mục tài liệu ôn tập đính kèm)

    4. Thí sinh đến dự tuyển phải mang theo Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân.

Đề nghị ông (bà) có mặt đúng giờ theo thông báo này, nếu vắng mặt hoặc đến trễ thì xem như bỏ phỏng vấn, sát hạch./.

Tải về file chi tiết tại đường dẫn phía dưới:

QĐ phê duyệt danh sách thí sinh du ĐK tham gia vòng phỏng vấn

Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự phỏng vấn vòng 2 trong kỳ xét tuyển viên chức Viện Nghiên cứu Da Giầy (Kèm Danh mục tài liệu ôn tập)

Tin khác

Từ điển chuyên ngành da giày

Từ điển chuyên ngành da giày

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Hỏi đáp

Hỏi đáp