Đang gửi...
Đang tải...

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021

  Ngày đăng: 19/11/2021

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Công văn số 4863/BCT-TCCB ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Viện Nghiên cứu Da - Giầy;

Căn cứ Quyết định số 453/QĐ-VDG ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Da - Giầy về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021.

Viện Nghiên cứu Da - Giầy thông báo:

1. Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2021 được tổ chức vào ngày 15 tháng 11 năm 2021 (danh sách thí sinh trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 trúng tuyển kèm theo).

 Các ông/bà có tên trong danh sách có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định.

2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Viện Nghiên cứu Da - Giầy để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, hồ sơ tuyển dụng gồm:

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển chứng, chứng nhận ưu tiên (nếu có).

Xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

- Sổ bảo hiểm xã hội (hoặc Bản chốt quá trình tham gia BHXH bắt buộc có xác nhận của cơ quan BHXH) (đối với những thí sinh đã có quá trình công tác).

3. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng: trước ngày 18/12/2021.

Quá thời hạn trên, người trúng tuyển không hoàn thiện đẩy đủ hồ sơ, Viện Nghiên cứu Da - Giầy sẽ ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định.

Viện Nghiên cứu Da - Giầy thông báo để các thí sinh biết và thực hiện./.

Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức 2021, chi tiết xem lại đây.

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển viên chức 2021, chi tiết xem tại đây.

Tin khác

Từ điển chuyên ngành da giày

Từ điển chuyên ngành da giày

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Hỏi đáp

Hỏi đáp