Đang gửi...
Đang tải...

Nghiên cứu xây dựng tài liệu hướng dẫn công nghệ thuộc da phục vụ công tác chuyên môn về công nghệ thuộc da cho cán bộ kỹ thuật của các cơ sở thuộc da Việt Nam

  Ngày đăng: 13/12/2010

Mã số: 169.09/RD/HĐ-KHCN 

Đề tài NCKH: Cấp Bộ

Chủ nhiệm đề tài: Ngô Đại Quang

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên cao cấp.

Thời gian thực hiện: 01 năm (Từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2009).

Nội dung thực hiện đề tài:

      Ở các nước có ngành công nghiệp thuộc da phát triển đều có trường đào tạo chuyên ngành từ bậc công nhân kỹ thuật đến bậc đại học và trên đại học với đầy đủ tài liệu giảng dạy, nghiên cứu. Các tài liệu này vừa chứa đựng kiến thức cơ bản, vừa liên tục được cập nhật theo sự phát triển khoa học công nghệ.

Tuy nhiên, nước ta hiện nay chưa có trường lớp chuyên ngành thuộc da, cũng chưa có tài liệu giảng dạy. Năm 2004, Viện Nghiên cứu Da- Giầy đã biên soạn cuốn “sổ tay kỹ thuật thuộc da”, nhưng mới chỉ dừng ở một số kiến thức cơ bản cần thiết nhất.

Mấy năm gần đây, ngành công nghiệp da - giầy, trong đó có thuộc da phát triển rất mạnh. Tình hình đó đòi hỏi nguồn nhân lực chuyên ngành cả về số lượng và chất lượng. Chính vì vậy rất cần có bộ tài liệu hướng dẫn về công nghệ thuộc da cho các cán bộ kỹ thuật thuộc da Việt Nam.

      Về mặt khoa học, đề tài sẽ xây dựng bộ tài liệu hoàn chỉnh đầu tiên hướng dẫn về công nghệ thuộc da cho các cán bộ kỹ thuật thuộc da Việt Nam. Về mặt kinh tế xã hội, góp phần đào tạo nhân lực tăng cường khả năng phát triển cho ngành.

Bộ tài liệu được hoàn thành với sự làm việc khoa học, nhiệt tình của các cán bộ chuyên ngành hóa học, cơ khí, công nghệ có trình độ uyên thâm về lý thuyết và thực hành.

Bộ tài liệu gồm hơn 300 trang với đầy đủ các phần thiết yếu cho công nghệ thuộc da như: Cấu tạo mô học của da động vật; khai thác, bảo quản, vận chuyển da nguyên liệu; công nghệ chuẩn bị thuộc và thuộc, công nghệ hoàn thành ướt và khô, hóa chất và thiết bị trong thuộc da; phân tích chất lượng sản phẩm; xử lý môi trường trong thuộc da.

Bộ tài liệu chứa đựng các kiến thức lý thuyết chuyên ngành, nhưng cũng có đầy đủ hướng dẫn thực hành trong sản xuất da thuộc ở Việt Nam, kể cả những phương pháp kiểm tra nhanh trên dây chuyền sản xuất và hướng khắc phục lỗi công nghệ.

Đề tài đã được  Hội đồng khoa học cấp bộ nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc và Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ, bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận.

Cho đến nay, kết quả của đề tài đã được sử dụng hiệu quả trong giảng dạy và công tác nghiên cứu, sản xuất da thuộc. Hầu hết các chương trình giảng dậy chuyên môn thuộc da trong nước hiện đều dùng tài liệu này. Các cán bộ quản lý và kỹ thuật chuyên ngành cùng đều coi tài liệu này là cuốn cẩm nang trong nghiên cứu và sản xuất chuyên ngành.

Tin khác

Từ điển chuyên ngành da giày

Từ điển chuyên ngành da giày

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Hỏi đáp

Hỏi đáp