Đang gửi...
Đang tải...

Danh mục các đề tài, dự án Viện chủ trì

  Ngày đăng: 13/12/2010

 

STT

TÊN ĐỀ TÀI DỰ ÁN

NĂM

1

 ĐT KC07: Nghiên cứu công nghệ thuộc da trâu, bò thân thiện với môi trường phục vụ sản xuất các mặt hàng da thuộc có giá trị cao, thay thế nhập khẩu

2014-2016

2

Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định đồng thời các chỉ tiêu, hoá chất bằng phương pháp sắc khi kết hợp đầu dò khối phổ

2014-2015

3

Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh để ức chế nấm mốc gây hại trên da thuộc và các sản phẩm da thuộc

2014-2015

4

Nhiệm vụ MT: Đánh giá thực trạng quản lý chất thải nguy hại của các doanh nghiệp da, giầy và xây dựng sổ tay hướng dẫn quản lý chất thải nguy hại cho các doanh nghiệp ngành da giầy.

2014

5

Nghiên cứu ứng dụng nano bạc sát khuẩn  nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm lót giầy

2014

6

Nghiên cứu các tiêu chuẩn an toàn cho nguyên vật liệu, sản phẩm của ngành Da Giây sản xuất, tiêu thụ trong nước và đề xuất lộ trình xây dựng, áp dụng tại Việt Nam

2013-2014

7

 

ĐT NN: Nghiên cứu xử lý triệt để Nitơ trong nước thải thuộc da bằng công nghệ SNAP.

2013-2014

8

Dự án SXTN: Hoàn thiện công nghệ và sản xuất thử nghiệm da thuộc đà điểu mang thương hiệu Việt Nam

2013-2014

9

Dự án KS: Khảo sát, đánh giá thực trạng tiêu hao các loại nguyên vật liệu và chất thải rắn trong ngành Da - Giầy Việt Nam

2013-2014

10

Nghiên cứu soạn thảo cẩm nang kỹ thuật chuyên ngành thuộc da

2013-2014

11

Nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng một số qui trình thử nghiệm chỉ tiêu xác định hàm lượng amin thơm đối với sản phẩm da, giả da bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao kết nối đầu dò khối phổ kép

2013-2014

12

Nghiên cứu xây dựng bản đồ công nghệ ngành công nghiệp thuộc da Việt Nam (Tanning Technology Map)

2013-2014

13

Nghiên cứu  chế tạo lót mặt đàn hồi (elastic sock lining) nhằm nâng cao giá trị sử dụng cho giầy sản xuất trong nước.

2013-2014

14

Nhiệm vụ MT: Xây dựng quy định giới hạn hàm lượng một số amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo, Pentachlorophenol (PCP), các kim loại nặng(Cd, Pb, Ni) có trong sản phẩm da thuộc lưu hành trên thị trường Việt Nam nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho con người và môi trường

2013

15

Nghiên cứu sử dụng chất trợ axit glyxylic trong công nghệ thuộc da nhằm tăng khả năng hấp thụ crom của da trần.

2013

16

Nghiên cứu công nghệ điều chế chất làm mềm từ mỡ cá sử dụng trong công nghiệp thuộc da

2013

17

Đề tài NN: Nghiên cứu công nghệ và thiết bị thuộc da cá sấu.

2011-2013

18

Dự án: Khảo sát đặc điểm nhân chủng học bàn chân người Việt Nam theo đặc điểm vùng, miền

2012

19

Nhiệm vụ MT: Đánh giá tình hình sử dụng hoá chất độc hại trong ngành thuộc da, đề xuất các giải pháp chính sách khuyến khích thay thế hoá chất độc hại bằng hoá chất thân thiện môi trường

2012

20

Nghiên cứu công nghệ sản xuất da váng phủ PU đáp ứng nhu cầu ngành da giầy

2012

21

Dự ánSXTN: Hoàn thiện công nghệ thuộc da sinh thái và sản xuất thử da mềm từ nguyên liệu da trâu bò trong nước

2011-2012

22

Bổ sung, hiệu chỉnh và hoàn thiện Từ  điển Anh - Việt chuyên ngành da - giầy chuyển sang dạng từ điển điện tử

2011-2012

23

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu cho ngành da giầy Việt Nam

2011-2012

24

Nghiên cứu công nghệ sulfo hóa dầu thực vật  trong nước để làm mềm da thuộc

2011-2012

 

25

NVMT: Khảo sát và xây dựng quy định giới hạn tồn dư Formandehyt và Crom VI trong sản phẩm da thuộc lưu hành trên thị trường Việt Nam”

2011

26

Dự án: Điều tra khảo sát khả năng sản xuất cung ứng các loại đế và phom giầy dép của ngành Da Giầy Việt Nam

2011

27

Nghiên cứu các giải pháp và cơ chế, chính sách hạn chế tác động (ảnh hưởng) của hệ thống rào cản kỹ thuật đối với các sản phẩm xuất khẩu ngành Da- Giầy

2011

28

Nghiên cứu nâng cấp chất lượng da cá sấu, đà điểu bằng phương pháp trau chuốt mới, tạo sản phẩm thời trang có giá trị cao

2011

29

Nghiên cứu quy trình thiết kế, chế tạo giầy dép cho bệnh nhân đái tháo đường (giai đoạn 2)

2011

30

Nghiên cứu công nghệ và thiết bị thuộc da sử dụng enzym/chế phẩm enzym proteaza và lipaza

2010 -2011

31

Dự  án: Hoàn thiện công nghệ và sản xuất thử  nghiệm da mũ giầy xuất khẩu từ nguyên liệu da bò trong nước

2009-2010

32

Nghiên cứu công nghệ sản xuất mới nhằm rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng sản phẩm da thuộc  thảo mộc

2010

33

Nghiên cứu quy trình thiết kế, chế tạo giầy dép cho bệnh nhân đái tháo đường

2010 - 2011

34

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bảo quản da nguyên liệu bằng chất Ecosept nhằm làm tăng hiệu quả kinh tế và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong thuộc da

2010

35

Nghiên cứu đánh giá khả năng đáp ứng quy định của quốc tế về hàm lượng  formaldehyd bị cấm trên sản phẩm ngành da giầy từ da thuộc Việt Nam

2010

36

Nghiên cứu công nghệ sản xuất da thuộc phục vụ công nghiệp quốc phòng từ nguyên liệu da trâu, bò

2010

37

Nghiên cứu xây dựng tài liệu hướng dẫn công nghệ thuộc da phục vụ công tác chuyên môn về công nghệ thuộc da cho cán bộ kỹ thuật của các cơ sở thuộc da Việt Nam

2010

38

Nghiên cứu soạn thảo tài liệu hướng dẫn thực hành, giáo án điện tử và xây dựng mô hình đào tạo công nhân tại chỗ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp sản xuất giầy trong nước

2010 - 2011

39

NVMT: Xây dựng mô hình quản lý chất thải rắn theo hướng thân thiện môi trường cho ngành sản xuất giầy, dép và các sản phẩm từ da

2010

40

Dự án: Quy hoạch tổng thể phát triển ngành da - giầy Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025

2009-2010

41

Dự án: Điều tra khảo sát nguồn nguyên phụ liệu cho công nghiệp sản xuất da - giầy Việt Nam khu vực miền Nam và Nam Trung Bộ

2010

42

Dự án: Điều tra khảo sát nguồn nguyên phụ liệu cho công nghiệp sản xuất da - giầy Việt Nam khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ

2010

43

Nghiên cứu xây dựng giáo trình công nghệ thuộc da phục vụ công tác chuyên môn về công nghệ thuộc da cho cán bộ kỹ thuật của các cơ sở thuộc da Việt Nam

2009

44

Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển thị trường giày dép nội địa trong bối cảnh suy giảm kinh tế thế giới

2009

45

Nghiên cứu ứng dụng phèn nhôm sản xuất trong nước để thuộc da thay cho phèn nhôm nhập ngoại.

2009

46

Nghiên cứu công nghệ thuộc; hoàn thiện và chế biến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và khai thác tối ưu nguồn da nguyên liệu cá sấu trong nước

2009

47

Nghiên cứu ứng dụng chất kết dính polyacrylic sản xuất trong nước sạch để trau chuốt da thay cho hoá chất nhập ngoại

2009

48

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo pho mũi bằng thép cùng đế giầy và phom giầy từ vật liệu khác thích hợp để sản xuất giầy bảo hộ lao động chống chấn thương cơ học

2008 - 2009

49

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy đánh bóng da cá sấu và da đà điểu

2009

50

Xây dựng mô hình tái chế chất thải rắn ngành thuộc da Việt Nam

2009

51

Nghiên cứu công nghệ sản xuất da bò chất lượng cao từ nguồn nguyên liệu trong nước để làm bọc đệm ô tô

2008

52

Nghiên cứu công nghệ sản xuất da cá đuối, da ếch để làm hàng mỹ nghệ

2008

53

Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ thuộc da sinh thái (eco-technology) giai đoạn hoàn thành và áp dụng sản xuất da mũ giày trẻ em từ da nguyên liệu.

2008

54

Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá tác động của viêc gia nhập Tổ chức thương mại thế giới tới ngành Da Giầy Việt Nam giai đoạn 2007-2012

2008

55

Nghiên cứu và điều chế một số dầu tổng hợp sử dụng cho quá trình ăn dầu trong công nghiệp thuộc da

2008

56

Nghiên cứu công nghệ điều chế chất làm bóng (top coat) sử dụng trong công nghiệp thuộc da

2008

57

Nghiên cứu thực trạng chăn nuôi và chế biến các sản phẩm từ cá sấu đà điểu và đề xuất mô hình khai thác tối ưu nguồn cá sấu và đã điểu trong nước

2008

58

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm da thuộc Việt Nam đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

2008

59

Điều tra đánh giá hiện trạng môi trường ngành Da-Giầy, xây dựng sổ tay hướng dẫn bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp ngành Da - Giầy.

2008

60

Nghiên cứu công nghệ thuộc và hoàn thiện da bò nguyên lông thành các sản phẩm cao cấp phục vụ xuất khẩu.

2007

61

Nghiên cứu phương pháp thiết kế và sản xuất phom giầy mẫu phục vụ chiến lược chủ động trong thiết kế mẫu mốt và sản xuất của ngành giầy dép Việt Nam.

2007

62

Nghiên cứu công nghệ thuộc da bò mềm để sản xuất giầy nữ cao cổ.

2007

63

Nghiên cứu biên soạn cuốn từ điển chuyên ngành Da Giầy Anh - Việt

2007

64

Nghiên cứu áp dụng công nghệ thuộc da sinh thái (eco- technology) cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm mục tiêu phát triển sản xuất bền vững.

2007

65

 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy nạo bạc nhạc da cá sấu.

2007

66

Nghiên cứu đề xuất mô hình các điều kiện phục vụ công tác phát triển nguồn nhân lực ngành Da Giầy giai đoạn đến 2015

2006

68

Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy đánh mặt cho các loại da đặc chủng.

2006

69

Nghiên cứu công nghệ thuộc lại và trau chuốt da dây lưng từ da bò thuộc kết hợp Crôm- Syntan để sản xuất dây lưng hai lớp phục vụ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu.

2006

70

Nghiên cứu công nghệ sử dụng lại chất thuộc Crôm trong nước thải bằng phương pháp quay vòng và thu hồi sa lắng.

2006

71

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp sử dụng hệ số lỏng thấp trong công nghệ thuộc da.

 

2006

72

Nghiên cứu dự báo những tác động cơ bản ảnh hưởng tới thị trường xuất khẩu của ngành Da Giầy và một số giải pháp khi VN gia nhập WTO.

2006

73

Nghiên cứu công nghệ thuộc da bò làm mũ giầy bằng phương pháp thay thế hoàn toàn chất thuộc crôm, nhằm giảm ô nhiễm trong nước thải và đáp ứng yêu cầu về môi trường của thị trường xuất khẩu

2005

74

Nghiên cứu chế tạo thiết bị xử lý môi trường trong quá trình trau chuốt da bằng phương pháp phun sơn

2005

75

Nghiên cứu công nghệ thuộc và trau chuốt da cá sấu, đà điễu, da trăn để làm các mặt hàng da cao cấp phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

2005

76

Nghiên cứu đề xuất các phương pháp quản lý công nghệ thuộc da

2005

77

Đánh giá trình độ công nghệ ngành Da Giầy Việt Nam

2005

78

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin biên soạn giáo án hướng dẫn thực hành sản/xuất giầy phục vụ công tác đào tạo công nhân ngành giầy

2005

79

Nghiên cứu chế tạo lưỡi dao cho máy bào da phèn

2004

80

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển công nghệ thuộc da theo hướng thân môi trường

2004

81

Nghiên cứu sử dụng một số hoá chất thay thế một phần chất thuộc crôm trong công nghệ thuộc da nhằm giảm thiểu hàm lượng crôm trong da thuộc và trong nước thải đáp ứng yêu cầu về môi trường của thị trường xuất khẩu

2004

82

Nghiên cứu công nghệ xử lý chất thải rắn chưa qua thuộc để sản xuất phân bón hữu cơ

2004

83

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành Da Giầy

2004

84

Xây dựng qui trình kiểm tra chất lượng giầy, dép thành phẩm

2003

85

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn da Wetblue, da bọc đệm các loại

2003

86

Nghiên cứu  thiết kế lắp đặt phòng sấy da theo công nghệ bơm nhiệt cho các loại da mộc và da hoàn thành

2003

87

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp cấp bách trong hoạt động xúc tiến thương mại để ngành Da - Giầy VN sớm tham gia có hiệu quả vào tiến trính thực hiện hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ

2003

88

Nghiên cứu tạo màng trau chuốt  xốp  tạo ra chất lượng màng mềm nhẹ phủ được khuyết tật của da không cần mài mặt cật.

2003

89

Nghiên cứu công nghệ nhuộm mầu đen da váng nhung phục vụ hàng xuất khẩu

2003

90

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cấp bậc công nhân ngành giầy

2002

91

Nghiên cứu công nghệ sử dụng dầu khoáng nhũ hoá trong công nghệ thuộc da

2002

92

Nghiên cứu công nghệ xử lý chất thải rắn chưa qua thuộc trong các nhà máy thuộc da

2002

93

Nghiên cứu công nghệ xử lý cải tạo mặt da nâng cao chất lượng da mũ giầy từ nguyên liệu da bò

2002

94

Nghiên cứu và chế tạo hệ thống phu lông dùng cho thí nghiệm bằng thép không rỉ.

2002

95

Nghiên cứu khảo sát thống kê các công nghệ sản xuất giầy trong nước, đề xuất cấp bậc công việc làm căn cứ xây dựng cấp bậc công nhân.

2002

96

Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tiến độ thực hiện khắc phục ô nhiễm môi trường tại 02 cơ sở thuộc da ngành Da Giầy

2001

97

Nghiên cứu  công nghệ thuộc da mũ giầy bằng phương pháp thuộc kết hợp Tannin thảo mộc và Tannin tổng hợp. Thuộc da lót giầy và ảnh hưởng của nguồn nước trong công nghiệp thuộc da

2001

98

Nghiên cứu xây dựng qui trình hướng dẫn báo cáo đánh giá tác động môi trường trong ngành Da Giầy

2001

99

Nghiên cứu thiết kế chế tạo phu lông có cửa trượt, điều khiển tốc độ quay và dây chuyền phun xì da đạt chất lượng xuất khẩu

2001

100

Nghiên cứu và xây dựng cơ sở dữ liệu cho ngành Da Giầy

2001

101

Nghiên cứu soạn thảo giáo trình đào tạo cao đẳng ngành Da Giầy. Hoàn thiện in ấn sổ tay kỹ thuật thuộc da

2001

102

Nghiên cứu điều tra khảo sát và đề xuất giải pháp khuyến khích phát triển nguồn nguyên liệu da

2001

103

Nghiên cứu áp dụng công nghệ xử lý gia công cải tạo mặt da thuộc phục vụ xuất khẩu (KC.06.10 NN)

2001 - 2003

104

Tiêu chuẩn ngành cho da mũ giầy thông dụng

2000

105

Nghiên cứu công nghệ chống nhăn cho da mũ giầy( Phần da mộc và da hoàn thành)

2000

 

Tin khác

Từ điển chuyên ngành da giày

Từ điển chuyên ngành da giày

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Hỏi đáp

Hỏi đáp