Đang gửi...
Đang tải...

Viện trưởng Nguyễn Hải Trung bảo vệ thành công luận án tiến sỹ

  Ngày đăng: 04/09/2020

Vào hồi 15h00’ ngày 31/8/2020, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Hải Trung theo Quyết định số 443/QĐ-CLCT ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương về việc thành lập Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Viện. 

Tên đề tài: Giải pháp phát triển thị trường xuất khẩu mặt hàng giày da Việt Nam.

Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại.

Mã số: 62.34.01.21

Hội đồng đã thống nhất đánh giá các kết quả chính của Luận án:

- Góp phần xây dựng, bổ sung khung lý thuyết về phát triển thị trường xuất khẩu giày da của Việt Nam với 3 chủ thể chính là Nhà nước, Hiệp hội và Doanh nghiệp .

- Xác định được những nhân tố (bên trong và bên ngoài) có ảnh hưởng tới phát triển thị trường xuất khẩu đối với mặt hàng giày da của Việt Nam.

- Xây dựng được chiến lược, phương thức phát triển thị trường xuất khẩu cho các doanh nghiệp sản xuất giày da trong bối cảnh mới.

Đóng góp về thực tiễn

- Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong phát triển thị trường xuất khẩu giày da.

- Phân tích thực trạng hoạt động xuất khẩu mặt hàng giày da và thực tiễn phát triển thị trường xuất khẩu mặt hàng giày da của Việt Nam từ 2007 đến 2017, cập nhật đến 2019.

- Đề xuất định hướng và giải pháp phát triển thị trường xuất khẩu đối với mặt hàng giày da VN đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín đánh giá luận án của NCS Nguyễn Hải Trung với kết quả 7/7 phiếu tán thành. Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Viện đã nhất trí đánh giá luận án của NCS Nguyễn Hải Trung đảm bảo yêu cầu của một luận án Tiến sĩ kinh tế và đề nghị Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương cấp bằng Tiến sĩ .

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện kết thúc vào hồi 18 giờ 00 cùng ngày.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ:

 

Bài và ảnh Vũ Huy Hùng

Phòng Thông tin Thư viện và Xúc tiến thương mại- VIOIT

Tin khác

Từ điển chuyên ngành da giày

Từ điển chuyên ngành da giày

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Hỏi đáp

Hỏi đáp