Đang gửi...
Đang tải...

Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2017

  Ngày đăng: 19/09/2017

Viện Nghiên cứu Da - Giầy thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2017

(Thông báo chi tiết và danh sách thí sinh trúng tuyển)

Đề nghị ứng viên trúng tuyển đến phòng Hành chính - Tổ chức Viện Nghiên cứu Da - Giầy để ký Hợp đồng làm việc.

Thời gian: Từ ngày 20/9/2017 đến hết ngày 17/10/2017.

Quá thời hạn trên, nếu ứng viên trúng tuyển không đến ký Hợp đồng làm việc, Viện sẽ hủy kết quả trúng tuyển của ứng viên theo quy định./. 

Tin khác

Từ điển chuyên ngành da giày

Từ điển chuyên ngành da giày

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Hỏi đáp

Hỏi đáp