Đang gửi...
Đang tải...

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

  Ngày đăng: 07/04/2017

Căn cứ nhu cầu tuyển viên chức của Viện Nghiên cứu Da - Giầy nhằm đáp ứng công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh, phục vụ cho công tác phát triển Viện.

Viện Nghiên cứu Da Giầy cần tuyển một số vị trí sau:

    1. Vị trí cần tuyển

    1.1. Nghiên cứu viên hạng III - Trung tâm Công nghệ thuộc da: 02 người

    1.2. Nghiên cứu viên hạng III - Trung tâm Phân tích và công nghệ môi trường: 02 người.

    1.3. Nghiên cứu viên hạng III - Trung tâm nghiên cứu và sản xuất nguyên phụ liệu: 02 người.

    1.4. Chuyên viên Trung tâm Đào tạo: 01 người

    1.5. Chuyên viên phòng Hành chính - Tổ chức: 01 người.

    1.6. Chuyên viên Văn phòng tại Cơ sở 2: 03 người.

    2. Đối tượng dự tuyển:

Những người có trình độ đại học trở lên, có chuyên ngành phù hợp, có tâm huyết với công việc.

    3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

    4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 10/5/2017 đến 17 giờ ngày 25/5/2017.

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính - Tổ chức, Viện Nghiên cứu Da - Giầy số 160 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội. (ĐT: 04.38.454.214).

Lệ phí dự tuyển: 260.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

Hội đồng xét tuyển không trả lại hồ sơ đối với ứng viên không trúng tuyển.

    5. Thời gian xét tuyển: Dự kiến vào tháng 6 hoặc Quý III năm 2017.

 

Tin khác

Từ điển chuyên ngành da giày

Từ điển chuyên ngành da giày

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Hỏi đáp

Hỏi đáp