Đang gửi...
Đang tải...

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức 2017

  Ngày đăng: 26/07/2017

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập thí sinh dự tuyển viên chức

         Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ - CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

        Căn cứ Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Liên Bộ Tài chính - Nội vụ về quy định chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức viên chức;

        Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-HĐXT ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng xét tuyển viên chức về việc phê duyệt thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức năm 2017;

        Sau khi tổng hợp, thẩm định hồ sơ của cá nhân tham dự xét tuyển viên chức của ông, bà đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức vào Viện Nghiên cứu Da - Giầy. Hội đồng xét tuyển viên chức Viện Nghiên cứu Da - Giầy thông báo triệu tập ông (bà) có tên trong danh sách đính kèm đến dự buổi xét tuyển viên chức với nội dung cụ thể như sau:

    1. Thời gian tổ chức tuyển dụng: bắt đầu từ 08 giờ 30, ngày 15/8/2017.

    2. Địa điểm: tại Hội trường 602 nhà B, Viện Nghiên cứu Da - Giầy số 160 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội.

    3. Hình thức xét tuyển: gồm 02 phần

 - Kiểm tra, sát hạch kiến thức qua phỏng vấn trực tiếp;

 - Kiểm tra, sát hạch kiến thức qua trả lời phiếu phỏng vấn.

    4. Lệ phí phỏng vấn: 260.000 đồng/người (thu tại Phòng họp 602 nhà B, Viện Nghiên cứu Da - Giầy sáng ngày 15 tháng 8 năm 2017).

        Hội đồng không tổ chức ôn, thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn trên cơ sở danh mục tài liệu ôn do Hội đồng phát hành tự tìm tài liệu để nghiên cứu  (Danh mục tài liệu ôn gửi kèm theo)

        Đề nghị ông (bà) có mặt đúng giờ theo thông báo này, nếu vắng mặt hoặc đến trễ thì xem như bỏ phỏng vấn, sát hạch./.

Tải về file chi tiết tại đường dẫn phía dưới:

QĐ phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển

TB triệu tập thí sinh dự tuyển viên chức

TB danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự xét tuyển

Tin khác

Từ điển chuyên ngành da giày

Từ điển chuyên ngành da giày

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Hỏi đáp

Hỏi đáp