Đang gửi...
Đang tải...

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2017

  Ngày đăng: 31/08/2017

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2017 của Viện Nghiên cứu Da - Giầy xin thông báo:

    1. Kết quả xét tuyển viên chức năm 2017 (có danh sách kèm theo).

    2. Thời gian nhận đơn phúc khảo: từ ngày 01/09/2017 đến hết ngày 14/9/2017. Thí sinh có yêu cầu phúc khảo, gửi đơn xin phúc khảo về phòng Hành chính - Tổ chức, Viện Nghiên cứu Da - Giầy trong giờ hành chính (địa chỉ: số 160 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội; số điện thoại: 024.38454214).

    3. Thời gian xem xét giải quyết: từ ngày 15/9/2017 đến hết ngày 28/9/2017.

        Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2017 của Viện Nghiên cứu Da - Giầy không giải quyết phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời gian quy định nêu trên (tính theo ngày đơn đề nghị phúc khảo đến bộ phận văn thư của Viện).

        Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2017 của Viện Nghiên cứu Da - Giầy thông báo để các thí sinh biết và thực hiện.

Xem thông báo cách tính điểm xét tuyển tại đây.

Xem thông báo kết quả xét tuyển chi tiết tại đây.

 

 

Tin khác

Từ điển chuyên ngành da giày

Từ điển chuyên ngành da giày

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Hỏi đáp

Hỏi đáp