Đang gửi...
Đang tải...

Thông báo gia hạn thời gian tuyển dụng viên chức năm 2017

  Ngày đăng: 02/06/2017

        Ngày 07 tháng 4 năm 2017, Viện Nghiên cứu Da - Giầy đã có Thông báo số 167/TB-VDG về việc tuyển dụng viên chức năm 2017. Theo đó, thời gian nhận hồ sơ từ ngày 10/5/2017 đến 17 giờ ngày 25/5/2017, do số hồ sơ chưa đủ theo kế hoạch nên Viện Nghiên cứu Da - Giầy gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức đến 17 giờ ngày 30/6/2017.

        Các thông tin về điều kiện, tiêu chuẩn, nội dung, hình thức tuyển dụng, địa điểm tiếp nhận hồ sơ vui lòng xem tại thông báo số 167/TB-VDG ngày 07/4/2017 của Viện Nghiên cứu Da - Giầy.

        Thông báo này được niêm yết công khai tại cơ quan và đăng tải trên trang website của Viện Nghiên cứu Da - Giầy tại địa chỉ www.lsi.com.vn

Tin khác

Từ điển chuyên ngành da giày

Từ điển chuyên ngành da giày

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Hỏi đáp

Hỏi đáp