Đang gửi...
Đang tải...

Văn bản pháp quy

Nghị định về chính sách tinh giản biên chế

Nghị định về chính sách tinh giản biên chế

Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về chính sách tinh giản biên chế

Chi tiết
 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108 về chính sách tinh giản biên chế

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108 về chính sách tinh giản biên chế

Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Chi tiết
Quy định về việc phân luồng trong quy trình cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

Quy định về việc phân luồng trong quy trình cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

Thông tư 15/2018/TT-BCT: quy định về việc phân luồng trong quy trình cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

Chi tiết
Quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

Quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

Thông tư 39/2018/TT-BCT: quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

Chi tiết
Cơ chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập

Cơ chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập

Chi tiết
Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương

Quyết dịnh 573 QĐ-TTg năm 2017 Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương

Chi tiết
Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

Chi tiết
Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141-2016

Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141-2016

Thông tư số 145/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

Chi tiết
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước

Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước

Chi tiết
Công văn về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2015 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ

Công văn về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2015 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ

Công văn về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2015 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ

Chi tiết
Hướng dẫn khen thưởng tặng Bằng Lao động sáng tạo 2015

Hướng dẫn khen thưởng tặng Bằng Lao động sáng tạo 2015

Hướng dẫn khen thưởng tặng Bằng Lao động sáng tạo 2015

Chi tiết
Từ điển chuyên ngành da giày

Từ điển chuyên ngành da giày

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Hỏi đáp

Hỏi đáp