Đang gửi...
Đang tải...

Kinh doanh

Doanh nghiệp giầy dép được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011

 

        Tổng cục Thuế vừa có văn bản số 4120/TCT-CS khẳng định các DN sản xuất giày dép được gia hạn và giảm 30% thuế Thu nhập DN (TNDN) phải nộp năm 2011.
 

        Thực hiện Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11-10-2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011 của DN sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh: Theo đó, thực hiện gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011 trong thời gian 1 năm, kể từ ngày đến thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế đối với DN sử dụng nhiều lao động, hợp tác xã.
 

        Cụ thể, số thuế TNDN phải nộp năm 2011 tính trên thu nhập từ hoạt động sản xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử. Đồng thời, nhóm DN này sẽ được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2011.
 

        Ngoài ra, căn cứ hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23-1-2007 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 17777/BTC-TCT ngày 18-12-2009 hướng dẫn chung Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về gia hạn nộp thuế TNDN đối với hoạt động dệt may, da giày.
 

        Theo đó, với nhóm ngành sản xuất giày dép đã quy định rõ, trường hợp DN có hoạt động sản xuất đồng thời cả giày và dép thì số thuế TNDN phát sinh từ hoạt động sản xuất dép cũng được gia hạn nộp thuế TNDN. Đối với trường hợp sản xuất dép bằng da, một phần bằng da, bằng vải, bạt được xác định là sản phẩm may thì cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TNDN.

Từ điển chuyên ngành da giày

Từ điển chuyên ngành da giày

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Hỏi đáp

Hỏi đáp