Đang gửi...
Đang tải...

Văn bản chính sách

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương

Quyết dịnh 573 QĐ-TTg năm 2017 Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương

Chi tiết

Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

Chi tiết

Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141-2016

Thông tư số 145/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

Chi tiết

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước

Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước

Chi tiết

Công văn về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2015 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ

Ngày 8/8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết cơ quan này đang chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết mới về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025.

Chi tiết

Công văn về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2015 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ

Công văn về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2015 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ

Chi tiết

Hướng dẫn khen thưởng tặng Bằng Lao động sáng tạo 2015

Hướng dẫn khen thưởng tặng Bằng Lao động sáng tạo 2015

Chi tiết

Mẫu thuyết minh đề tài 2015

Mẫu thuyết minh đề tài 2015

Chi tiết

Thông tư quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương

Thông tư quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương

Chi tiết

Hướng dẫn công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015

Hướng dẫn công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015

Chi tiết
Từ điển chuyên ngành da giày

Từ điển chuyên ngành da giày

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Hỏi đáp

Hỏi đáp