Đang gửi...
Đang tải...

Thử nghiệm, giám định

yes    THỬ NGHIỆM CƠ LÝ VÀ HOÁ LÝ DA GIẦY

 • Độ dãn dài, độ bền kéo đứt
 • Độ bền xé rách 2 cạnh
 • Độ dày của Da
 • Độ mềm của Da
 • Độ mài mòn
 • Độ bền uốn gấp
 • Đo pH trong Da
 • Đo Formaldehyt trong Da
 • Đo Cr (VI) trong Da
 • Đo độ thoáng, độ hấp thụ hơi nước

 

yes    THỬ NGHIỆM SINH THÁI NGUYÊN PHỤ LIỆU VÀ CÁC SẢN PHẨM DA GIẦY

 • Các amin thơm
 • Thuốc nhuộm phân tán
 • Formaldehyde
 • Kim loại nặng
 • Các chất bảo quản

 

yes    PHÂN TÍCH VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Với thiết bị hiện đại, đồng bộ và đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, được đào tạo trong và ngoài nước, đến nay Trung tâm Phân tích &  Công nghệ Môi trường có thể thực hiện đo đạc, phân tích nhiều thành phần môi trường: 

 • Các mẫu lỏng (nước thải, nước cấp).
 • Các mẫu bùn, đất.
 • Các mẫu chất thải rắn.
 • Các mẫu không khí (không khí xung quanh và khí ống khói).

 

Các chỉ tiêu phân tích bao gồm:

 • Chỉ tiêu cơ bản: pH, SS, COD,  BOD5 , T-N, T-P, NH4+, NO3-, NO2-, độ kiềm, độ cứng, Cl-, F-, Ecoli, Coliform, dầu mỡ , dầu khoáng…
 • Các kim loại: Cr, Cd, Pb, Cr, As, Hg, Cu, Zn, Ni, Mn, Al, Fe…
 • Các chất hữu cơ: VOCs, Thuốc trừ sâu, PAHs, PCBs,…..
 • Ăn mòn, phản ứng, tính cháy…
 • Các chỉ tiêu khí thải và vi khí hậu : Bụi, Ồn, Nhiệt độ, Độ ẩm CO, NO2, SO2, ánh sáng, tốc độ gió…

 

yes    QUAN TRẮC, LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

 

Từ điển chuyên ngành da giày

Từ điển chuyên ngành da giày

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Hỏi đáp

Hỏi đáp