Đang gửi...
Đang tải...

Dịch vụ Thí nghiệm

yes    THỬ NGHIỆM CƠ LÝ VÀ HOÁ LÝ DA GIẦY

 • Độ dãn dài, độ bền kéo đứt
 • Độ bền xé rách 2 cạnh
 • Độ dày của Da
 • Độ mềm của Da
 • Độ mài mòn
 • Độ bền uốn gấp
 • Đo pH trong Da
 • Đo Formaldehyt trong Da
 • Đo Cr (VI) trong Da
 • Đo độ thoáng, độ hấp thụ hơi nước

 

yes    THỬ NGHIỆM SINH THÁI NGUYÊN PHỤ LIỆU VÀ CÁC SẢN PHẨM DA GIẦY

 • Các amin thơm
 • Thuốc nhuộm phân tán
 • Formaldehyde
 • Kim loại nặng
 • Các chất bảo quản

 

 

Từ điển chuyên ngành da giày

Từ điển chuyên ngành da giày

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Hỏi đáp

Hỏi đáp