Đang gửi...
Đang tải...

Giới thiệu

GIỚI THIỆU KHCN VIỆN

 

Viện Nghiên cứu Da - Giầy là Viện được thành lập từ năm 1973. Viện là cơ quan nghiên cứu triển khai KHCN đầu ngành trong lĩnh vực da – giầy trực thuộc Bộ Công Thương.

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Lãnh đạo Viện đã rất chú trọng việc hoạch định chiến lược phát triển, xây dựng tiềm lực KHCN cả về cơ sở vật chất, cả về nguồn lực con người, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Trong hơn 45 năm hình thành và phát triển, Viện đã và đang chủ trì thực hiện hơn 173 đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (NCKH&PTCN); dự án sản xuất thử nghiệm (SXTN) cấp Bộ; tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn ngành; đề tài NCKH&PTCN và dự án SXTN cấp Nhà nước; Dự án Quốc tế. Hầu hết các đề tài, dự án được nghiệm thu xếp loại Đạt trở lên, trong đó có một số xếp loại xuất sắc.

Viện đã công bố một số công trình khoa học được đăng trên các tạp chí, hội nghị trong nước và trên thế giới, đồng thời liên tục được chọn là cơ quan chủ trì Chương trình nghiên cứu KHCN trọng điểm của Nhà nước  (Chương trình KC.07…).

Bên cạnh việc nghiên cứu ứng dụng, Viện tập trung chủ yếu vào nghiên cứu phát triển các công nghệ, hoàn thiện công nghệ, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm; tập trung hoàn thiện các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như: các loại da đặc chủng (da cá sấu, da đà điểu), các loại giầy dép thời trang cao cấp; xây dựng cơ chế chính sách; cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng giáo án điện tử, từ điển điện tử… Các đề tài, dự án của Viện đều mang tính thiết thực, phù hợp với chủ trương phát triển khoa học công nghệ của Đảng và Nhà nước, gắn bó chặt chẽ với thực tiễn của ngành, góp phần giải quyết các vấn đề ngành đang gặp phải như: vấn đề về môi trường và bảo vệ môi trường; cơ chế chính sách cho ngành; xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành; phát triển công nghiệp phụ trợ; nghiên cứu ứng dụng nguyên vật liệu mới góp phần giải quyết vấn đề nguyên phụ liệu, một trong các nguyên nhân chính làm hạn chế sự phát triển của ngành Da-Giầy Việt Nam.

Với thành tích đạt được, Viện đã vinh dự được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba. Hiện nay với vai trò là một Viện nghiên cứu triển khai KH&CN đầu ngành trực thuộc Bộ Công Thương hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 của Chính phủ, NCKH&PTCN vẫn được coi là một trong các nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Viện. Các nghiên cứu tập trung chủ yếu vào nghiên cứu phát triển và ứng dụng các công nghệ vào trong lĩnh vực da giầy. Với phương châm nghiên cứu gắn liền với thực tiễn, việc triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu, sản phẩm mới vào sản xuất.

 Những phần thưởng cao quý

Ngoài Huân ch­ương Lao động các hạng, Viện liên tục được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ tặng nhiều Bằng khen, Cờ thưởng Thi đua. Nhiều tập thể và cá nhân trong Viện được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Từ điển chuyên ngành da giày

Từ điển chuyên ngành da giày

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Hỏi đáp

Hỏi đáp