Đang gửi...
Đang tải...

Các đơn vị trong Viện

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ DA-GIẦY

    -  Nghiên cứu phát triển các nguyên liệu, công nghệ, sản phẩm da-giầy mới.

    -  Tư vấn đầu tư, lựa chọn thiết bị, công nghệ, bố trí dây chuyền sản xuất da-giầy.

    -  Triển khai các dịch vụ chuyển giao, hỗ trợ khoa học kỹ thuật công nghệ da-giầy.


TRUNG TÂM THIẾT KẾ MẪU DA-GIẦY

    -  Thiết kế sản phẩm  da-giầy, tư vấn, định hướng khuynh hướng thời trang cho khách hàng.

    -  Đào tạo kỹ thuật viên ngành da-giầy.


TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM DA-GIẦY

    -  Kiểm tra, giám định nguyên vật liệu, sản phẩm da-giầy, nguyên liệu,…

    -  Cung cấp dịch vụ kiểm tra hàng hóa dệt may theo thông tư 32/TT-BCT và Tư vấn thực hiện.

    -  Xây dựng và soát xét các tiêu chuẩn phương pháp thử, các quy chuẩn kỹ thuật ngành dệt may.

    -  Đào tạo nhân viên thí nghiệm, quản lý chất lượng sản phẩm dệt may.


TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH SẢN PHẨM DA-GIẦY

    -  Giám định chất lượng sản phẩm nhập khẩu.

    -  Chứng nhận các sản phẩm đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nước và quốc tế.


THÔNG TIN & ĐÀO TẠO

    -  Tổ chức đào tạo cán bộ kỹ thuật trong các lĩnh vực da-giầy

    -  Cung cấp, phổ biến thông tin kinh tế kỹ thuật; Xuất bản các tài liệu kỹ thuật và quản lý công nghệ, quản lý sản xuất chuyên ngành da-giầy.


SẢN XUẤT THỰC NGHIỆM

    -  Triển khai sản xuất thực nghiệm các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu: da-giầy,…

Từ điển chuyên ngành da giày

Từ điển chuyên ngành da giày

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Hỏi đáp

Hỏi đáp