Đang gửi...
Đang tải...

Dịch vụ đào tạo

yes    ĐÀO TẠO

  • Đào tạo chuyên ngành giầy (thiết kế mẫu mốt, đào tạo nghề may; gò giầy, kỹ thuật sản xuất giầy, đào tạo công nhân cho các nhà máy giầy...)
  • Đào tạo công nghệ thuộc da
Từ điển chuyên ngành da giày

Từ điển chuyên ngành da giày

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Hỏi đáp

Hỏi đáp