Đang gửi...
Đang tải...

Danh bạ ngành

TIEN DAT JOINT STOCK COMPANY

TIEN DAT JOINT STOCK COMPANY

Add: Trieu Khuc, Tan Trieu, Thanh Tri, Ha Noi Tel:(84-4)38542036 Email:tiendatplgm@gmail.com

Chi tiết
GLOBAL TRADING & INVEST SERVICE JOINT STOCK COMPANY

GLOBAL TRADING & INVEST SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Add: No 7 Alley 56/2/5 Le Quang Dao street, Phu Do Ward, Nam Tu Liem Dist, Ha Noi city, Viet Nam Tel:+ 84 4 32006452 Email:hiennv@toancaucorp.com

Chi tiết
PHU LAM CO., LTD

PHU LAM CO., LTD

Add: 43 Ha Trung, Hang Bong Ward, Hoan Kiem Dist., Ha Noi Tel:(84-4) 38285989 Email:Dobichhuong48a@gmail.com

Chi tiết
DAI LOI LEATHER MANUFACTURING AND TRADING CO., LTD

DAI LOI LEATHER MANUFACTURING AND TRADING CO., LTD

Add: 2/158 Phu Vien, Bo De Ward, Long Bien Dist., Ha Noi Tel:(84-4) 38730352 Email:daleco@hn.vnn.vn

Chi tiết
 RICH MARKS LIMITED

RICH MARKS LIMITED

Add: Room 5215, CT2 Ruby, Giang Bien, Long Bien, Ha Noi Tel:01689989262 Email:ginny@richmarks.com

Chi tiết
VUONG THINH-WT CO.,LTD

VUONG THINH-WT CO.,LTD

Add: 906 A5 Thang Long International Village, Cau Giay Dist., Ha Noi Tel:(84-4) 37569673 Email:Wt.coltd@fpt.vn

Chi tiết
SAO MAI PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

SAO MAI PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

Add: 399/405 Ngoc Thuy Str., Long Bien Dist., Ha Noi Tel:(84-4) 38717899 Email:thotnhuacongnghiep@gmail.com

Chi tiết
TAN BAO VU CO.,LTD

TAN BAO VU CO.,LTD

Add: 2A Tay Son Str., Dong Da Dist., Ha Noi Tel:(84-4) 35112428 Email:tanbaovuhanoi@gmail.com

Chi tiết
Từ điển chuyên ngành da giày

Từ điển chuyên ngành da giày

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Hỏi đáp

Hỏi đáp