Đang gửi...
Đang tải...

Khoa học & Công nghệ

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy đánh mặt cho các loại da đặc chủng

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy đánh mặt cho các loại da đặc chủng

Đề tài đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu, đã chế tạo được máy đánh mặt cho da đặc chủng. Máy đã làm việc ổn định, bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

Chi tiết
Nghiên cứu công nghệ thuộc và hoàn thiện da bò nguyên lông thành các sản phẩm cao cấp phục vụ xuất khẩu

Nghiên cứu công nghệ thuộc và hoàn thiện da bò nguyên lông thành các sản phẩm cao cấp phục vụ xuất khẩu

Đây là công nghệ lần đầu tiên được nghiên cứu thành công ở Việt Nam. Trong quá trình thực hiện đã đưa ra được một số điểm mới trong công nghệ

Chi tiết
Ứng dụng Enzyme trong ngành công nghiệp

Ứng dụng Enzyme trong ngành công nghiệp

Các nhà khoa học của Đại học Standford đã phát triển loại vật liệu plastic chi phí thấp có thể trở thành cơ sở cho quần áo, giữ cho con người được mát trong khí hậu nóng.

Chi tiết
Xu hướng mới trong thiết kế giày dép tại Ý

Xu hướng mới trong thiết kế giày dép tại Ý

Dưới đây là một số xu hướng mới trong thiết kế mẫu giầy dép năm 2009/2010 dựa theo kết quả thu được từ hội chợ GDS . Các doanh nghiệp tham khảo có thể kết hợp một số yếu tố vào mẫu thiết kế riêng của mình, nhất là khi thị trường xuất khẩu mà doanh nghiệp muốn hướng tới là thị trường Ý.

Chi tiết
Xu hướng mới trong thiết kế giày dép tại Ý

Xu hướng mới trong thiết kế giày dép tại Ý

Dưới đây là một số xu hướng mới trong thiết kế mẫu giầy dép năm 2009/2010 dựa theo kết quả thu được từ hội chợ GDS . Các doanh nghiệp tham khảo có thể kết hợp một số yếu tố vào mẫu thiết kế riêng của mình, nhất là khi thị trường xuất khẩu mà doanh nghiệp muốn hướng tới là thị trường Ý.

Chi tiết
Những quy tắc về môi trường trên thế giới đang làm thay đổi công nghiệp chế biến da thuộc. Trong công nghiệp thuộc da, quá trình tiền thuộc và thuộc tạo ra

Những quy tắc về môi trường trên thế giới đang làm thay đổi công nghiệp chế biến da thuộc. Trong công nghiệp thuộc da, quá trình tiền thuộc và thuộc tạo ra

Những quy tắc về môi trường trên thế giới đang làm thay đổi công nghiệp chế biến da thuộc. Trong công nghiệp thuộc da, quá trình tiền thuộc và thuộc tạo ra

Chi tiết
Những quy tắc về môi trường trên thế giới đang làm thay đổi công nghiệp chế biến da thuộc. Trong công nghiệp thuộc da, quá trình tiền thuộc và thuộc tạo ra

Những quy tắc về môi trường trên thế giới đang làm thay đổi công nghiệp chế biến da thuộc. Trong công nghiệp thuộc da, quá trình tiền thuộc và thuộc tạo ra

Những quy tắc về môi trường trên thế giới đang làm thay đổi công nghiệp chế biến da thuộc. Trong công nghiệp thuộc da, quá trình tiền thuộc và thuộc tạo ra

Chi tiết
Từ điển chuyên ngành da giày

Từ điển chuyên ngành da giày

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Hỏi đáp

Hỏi đáp