Đang gửi...
Đang tải...

Chấm chuyên đề tổng quan luận án tiến sỹ của NCS. Nguyễn Hải Trung

  Ngày đăng: 25/09/2018

Theo QĐ số 05/QĐ-VNCTM ngày 04/01/2017 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thương mại về việc thành lập Tiểu ban chấm chuyên đề tổng quan luận án tiến sĩ. Ngày 17/01/2017, vào hồi 10 giờ 30, Viện Nghiên cứu Thương mại đã tổ chức buổi chuyên đề tổng quan luận án tiến sĩ thuộc đề tài luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hải Trung “Giải pháp phát triển thị trường xuất khẩu mặt hàng giầy da Việt Nam”, chuyên ngành Kinh doanh thương mại, mã số 62.34.01.21

Tiểu ban đánh giá gồm có: TS. Phạm Nguyên Minh là Trưởng Tiểu ban; Thư ký Tiểu ban PGS. TS. Hoàng Thọ Xuân; PGS. TS. Nguyễn Xuân Quang ủy viên; bình luận: PGS. TS. Nguyễn Xuân Quang, PGS. TS. Đinh Văn Thành, PGS. TS. Từ Thúy An. Buổi chuyên đề tổng quan luận án tiến sĩ còn có sự tham dự của các giáo viên, các nhà khoa học và nghiên cứu sinh của Viện.

Sau khi nghe nghiên cứu sinh báo cáo, các thành viên trong Tiểu ban, các nhà khoa học, thầy cô giáo đã bình luận, góp ý, giúp NCS tiếp tục định hướng nghiên cứu để có thể hoàn thiện các chuyên đề của luận án và hoàn thành tốt luận án của mình trong thời gian tới.

Tiểu ban chấm tiểu luận thống nhất thông qua và đánh giá chuyên đề tổng quan luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hải Trung đạt yêu cầu của chuyên đề tiến sỹ.

Nguồn: Viện Nghiên cứu Thương mại

Tin khác

Từ điển chuyên ngành da giày

Từ điển chuyên ngành da giày

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Hỏi đáp

Hỏi đáp