Đang gửi...
Đang tải...

Tiềm lực và Thành tựu

Tiềm lực của Viện

        Tiềm lực của Viện: Với đội ngũ hơn 140 cán bộ công nhân viên và cộng tác viên, trong đó có 4 Giáo sư và Phó giáo sư, 10 tiến sỹ, 16 thạc sỹ, 50 kỹ sư và hàng chục công nhân kỹ thuật đang công tác tại 8 Trung tâm chuyên ngành trực thuộc; 2 Xưởng thực nghiệm sản xuất da và giầy; và 01 Trung tâm tại thành phố Hồ Chí Minh  

        Viện Nghiên cứu Da Giầy có ba cơ sở với hơn 1000m2 nhà làm việc, 540m2 phòng thí nghiệm và nghiên cứu khoa học, 1000m2 xưởng thực nghiệm và hơn 2000m2khu dịch vụ và kho. Máy móc thiết bị ngoài một dây chuyền thực nghiệm cho nghiên cứu công nghệ thuộc da khá hoàn chỉnh một hệ thống các phòng thí nghiệm phân tích xác định thành phần của hoá học, các chỉ tiêu cơ lý của nguyên liệu, da thuộc thành phẩm và các thiết bị phân tích sử lý môi trường công nghiệp. Viện còn được trang bị hệ thống tự động hoá thiết kế mẫu mốt, 01 dây chuyền Rink System sản xuất giầy dép (phục vụ đào tạo, thực nghiệm, sản xuất mẫu và sản xuất quy mô nhỏ) và một số máy chuyên dùng khác.

        Viện Nghiên cứu Da Giầy đang dần khẳng định vị trí quan trọng của mình đối với ngành. Nhiều đề tài dự án đã được triển khai ứng dụng vào thực tế sản xuất của Viện và đáp ứng được các nhu cầu của ngành. Đánh giá một cách khách quan, cho đến thời điểm hiện nay nhiều sản phẩm da và giầy của Viện đã được thị trường trong và ngoài nước chấp nhận tiêu biểu là hợp tác thuộc da cá sấu với Hải Phòng, da dây lưng hai lớp thuộc kết hợp crôm syntan - sản phẩm đã được xuất đi thị trường Mỹ; da bò làm các sản phẩm cao cấp cho thị trường Nhật; nhiều sản phẩm giầy dép thời trang được người tiêu dùng chấp nhận) vvv… Đặc biệt năm 2010 Viện đã hoàn thành báo cáo Quy hoạch ngành da giầy Việt Nam giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn 2025. Việc hoàn thành bản quy hoạch đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của Viện nghiên cứu Da Giầy trong vai trò tư vấn giúp Bộ chủ quản cũng như ngành da giầy trong định hướng chiến lược phát triển ngành đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong thời gian hiện nay và sắp tới

        Dự đoán được đòi hỏi của xã hội nói chung, của ngành Da Giầy Việt Nam nói riêng, Viện đã chủ động đề xuất nghiên cứu nhiều đề tài liên quan đến vấn đề xử lý chất thải ngành da giầy ở cả 3 dạng rắn, lỏng, khí. Dựa trên kết quả nghiên cứu này hiện nay Viện đã và đang triển khai nhiều dịch vụ KHCN trong lĩnh vực môi trường và đã có những đóng góp thiết thực vào sự nghiệp bảo vệ môi trường của ngành Da Giầy và của nhiều ngành có liên quan đến sử lý môi trường.
 

Thành tựu của viện

Từ điển chuyên ngành da giày

Từ điển chuyên ngành da giày

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Hỏi đáp

Hỏi đáp