Đang gửi...
Đang tải...

Lịch sử phát triển

Trước những đòi hỏi về việc tăng cường công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật phục vụ ngành công nghiệp Da - Giầy đồng thời tạo điều kiện để nhà máy Da Thụy Khuê tập trung vào việc quản lý và chỉ đạo sản xuất, ngày 04/05/1973, Bộ công nghiệp nhẹ đã ra quyết định số 290/CNN - TCQL tách phòng nghiên cứu thuộc Da khỏi nhà máy Da Thụy Khuê thành đơn vị độc lập trực thuộc Bộ, có con dấu riêng, có tài khoản riêng tại ngân hàng và hạch toán theo chế độ thu đủ bù chi từ ngân sách nhà nước cấp.

Lúc này nhiệm vụ chủ yếu của phòng là nghiên cứu để ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật thuộc da của thế giới vào điều kiện sản xuất trong nước, nhằm nâng cao kỹ thuật bảo quan da và chế biến các sản phẩm từ da thuộc, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường trong nước và xuất khẩu; tổ chức sản xuất thực nghiệm các đề tài nghiên cứu, nhằm thu thập tài liệu để kết luận khả năng sản xuất đưa vào sản xuất lớn.

Từ 50 m vuông nhà làm việc và 75 mét vuông xưởng thực nghiệm khi mới thành lập đến nay Viện Nghiên cứu đã có

Máy móc thiết bị ngoài một dây chuyền thực nghiệm phân tích xác định thành phần hóa học , các chi tiêu cơ lý của nguyên liệu và da thuộc thành phẩm, Viện còn có một số máy chuyên dùng cho chế biến giày, đồ da… Với đội ngũ lao động ngày càng tăng về số lượng và chất lượng Viện cũng đang tham gia vào tiến trình hội nhập kinh tế như các Doanh nghiệp độc lập khác trong nền kinh tế.

Viện là đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học trực thuộc Bộ Công nghiệp, hoạt động theo nguồn kinh phí sự nghiệp do ngân sách nhà nước cấp và một số hoạt động đầu tư, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học kỹ thuật có thu theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại kho bạc và ngân hàng Nhà nước ( kể cả khoản ngoại tệ).

Từ điển chuyên ngành da giày

Từ điển chuyên ngành da giày

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Hỏi đáp

Hỏi đáp