Đang gửi...
Đang tải...

Chức năng và Nhiệm vụ

 

 

 

Nghiên cứu xây dựng chiến lược chính sách, quy hoạch phát triển, định mức kinh tế - kỹ thuật, quy phạm, tiêu chuẩn ngành công nghiệp Da - Giầy.

 

 

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng chuyển giao công nghệ Da – Giầy; thiết kế, chế tạo, lắp đặt và cung cấp nguyên liệu, phụ liệu, hoá chất, máy, thiết bị đồng bộ thuộc dây chuyền công nghệ chuyên ngành.

 

 

Bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, điều hành sản xuất - kinh doanh và chuyên môn cho đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ của Viện; tổ chức đào tạo sau đại học, trên đại học; đào tạo công nhân kỹ thuật phục vụ sản xuất - kinh doanh chuyên ngành và xuất khẩu lao động.

 

 

Giám định, kiểm định, kiểm tra chất lượng, kiểm chuẩn nguyên phụ liệu, sản phẩm, bán sản phẩm, hoá chất, dây chuyền công nghệ, các công trình khoa học và các thiết bị, máy, phụ tùng chuyên ngành.

 

 

Tổ chức các hoạt động thông tin khoa học, công nghệ và kinh tế ngành Da - Giầy.

 

 

Hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đầu tư trực tiếp, liên doanh liên kết, dịch vụ khoa học, công nghệ về lĩnh vực Da - Giầy với các tổ chức, cá nhân ở trong nước và ngoài nước.

 

 

Tư vấn đầu tư, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, vận hành các thiết bị, máy thuộc dây chuyền công nghệ chuyên ngành; thực hiện các dịch vụ phân tích, kiểm tra chất lượng nguyên liệu, bán sản phẩm, sản phẩm thuộc ngành Da - Giầy.

 

 

 Sản xuất, kinh doanh, gồm:

 - Các sản phẩm Da - Giầy, đồ dùng bằng da, giả da.

 - Nguyên, phụ liệu phục vụ ngành Da - Giầy, may mặc.

 - Các thiết bị, dây chuyền đồng bộ về chế biến da, giả da.

 - Kinh doanh cho thuê văn phòng, bất động sản.

 

 

Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu nguyên phụ liệu, sản phẩm từ da, vật tư kỹ thuật, hoá chất, máy, thiết bị và dây chuyền công nghệ thuộc ngành công nghiệp Da - Giầy.

 

 

Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt, nước cấp, khí thải, tiếng ồn, rác thải sinh hoạt, rác thải bệnh viện. Kinh doanh các loại thiết bị, máy trong lĩnh vực môi trường và thu gom tái chế các loại rác thải.

 

 

Các lĩnh vực hoạt động khoa học - công nghệ, sản xuất - kinh doanh, dịch vụ và ngành nghề khác phù hợp với năng lực, điều kiện của Viện, nhu cầu thị trường và được pháp luật cho phép.

Đầu tư tài chính vào các đơn vị, công ty thành viên và các loại hình doanh nghiệp khác.

Từ điển chuyên ngành da giày

Từ điển chuyên ngành da giày

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Hỏi đáp

Hỏi đáp