Đang gửi...
Đang tải...

Chức năng và Nhiệm vụ

 

 

 

Nghiên cứu xây dựng chiến lược chính sách, quy hoạch phát triển, định mức kinh tế - kỹ thuật, quy phạm, tiêu chuẩn ngành công nghiệp Da - Giầy.

 

 

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng chuyển giao công nghệ Da – Giầy; thiết kế, chế tạo, lắp đặt và cung cấp nguyên liệu, phụ liệu, hoá chất, máy, thiết bị đồng bộ thuộc dây chuyền công nghệ chuyên ngành.

 

Bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, điều hành sản xuất - kinh doanh và chuyên môn cho đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ của Viện; tổ chức đào tạo sau đại học, trên đại học; đào tạo công nhân kỹ thuật phục vụ sản xuất - kinh doanh chuyên ngành và xuất khẩu lao động.

 

 

Giám định, kiểm định, kiểm tra chất lượng, kiểm chuẩn nguyên phụ liệu, sản phẩm, bán sản phẩm, hoá chất, dây chuyền công nghệ, các công trình khoa học và các thiết bị, máy, phụ tùng chuyên ngành.

 

 

Tổ chức các hoạt động thông tin khoa học, công nghệ và kinh tế ngành Da - Giầy.

 

 

Hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đầu tư trực tiếp, liên doanh liên kết, dịch vụ khoa học, công nghệ về lĩnh vực Da - Giầy với các tổ chức, cá nhân ở trong nước và ngoài nước.

 

 

Tư vấn đầu tư, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, vận hành các thiết bị, máy thuộc dây chuyền công nghệ chuyên ngành; thực hiện các dịch vụ phân tích, kiểm tra chất lượng nguyên liệu, bán sản phẩm, sản phẩm thuộc ngành Da - Giầy.

 

 

 Sản xuất, kinh doanh, gồm:

 - Các sản phẩm Da - Giầy, đồ dùng bằng da, giả da.

 - Nguyên, phụ liệu phục vụ ngành Da - Giầy, may mặc.

 - Các thiết bị, dây chuyền đồng bộ về chế biến da, giả da.

 - Kinh doanh cho thuê văn phòng, bất động sản.

 

 

Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu nguyên phụ liệu, sản phẩm từ da, vật tư kỹ thuật, hoá chất, máy, thiết bị và dây chuyền công nghệ thuộc ngành công nghiệp Da - Giầy.

 

 

lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế, chế tạo mẫu mốt, chuyển giao công nghệ và các dịch vụ khoa học kỹ thuật, sản xuất kinh doanh khác theo quy định của pháp luật;

 

 

Tổ chức bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn - nghiệp vụ, công nhân kỹ thuật thuộc Viện và theo yêu cầu của các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài ngành; thực hiện đào tạo sau đại học, trên đại học cho các đối tượng có nhu cầu theo quyết định của nhà nước;

Từ điển chuyên ngành da giày

Từ điển chuyên ngành da giày

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Hỏi đáp

Hỏi đáp