Trang chủ Đơn vị trực thuộc

TRUNG TÂM THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DA GIẦY

(11/17/2010 4:56:02 PM )

TRUNG TÂM THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DA GIẦY

Địa chỉ:      160, Hoàng Hoa Thám,  Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại:   04. 36249420;       

 Năng lực của Trung tâm: Trang bị hệ thống tự động hoá thiết kế mẫu mốt bằng máy vi tính, 01 dây chuyền Rink System sản xuất giầy dép và một số máy chuyên dùng khác (phục vụ đào tạo, thực nghiệm, sản xuất mẫu và sản xuất quy mô nhỏ); nhiều sản phẩm giầy dép thời trang được người tiêu dùng chấp nhận) vvv…  

 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Nghiên cứu thời trang, thiết kế mẫu mốt, chuyển giao công nghệ; tổ chức các hoạt động trình diễn và định hướng thời tràng phục vụ người tiêu dùng thuộc ngành da giầy.

2. Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào thiết kế thời trang gắn với đào tạo nghề và sản xuất kinh doanh ngành da giầy.

3. Tổ chức đào tạo lại và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ ngành da - giầy.

4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng bậc thợ, cấp chứng chỉ nghề theo quy định của pháp luật và của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về giáo dục và dậy nghề.

5. Tổ chức các hoạt động thông tin bằng các hình thức hội nghị chuyên đề, hội thảo khoa học, tham quan, khảo sát học tập kinh nghiệm đào tạo, in ấn, xuất bản các ấn phẩm, tài liệu, giáo trình phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn đầu tư, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi, thiết kế lắp đặt hệ thống thiết bị đồng bộ dây chuyền công nghệ da - giầy; xử lý chất thải môi trường; dịch vụ khoa học - kỹ thuật; sản xuất thực nghiệm, sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

7. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu thiết kế thời trang thuộc ngành da, giầy với cơ quan, đơn vị, cá nhân ở trong, ngoài nước.