Sản lượng da giày toàn cầu đạt mức cao kỷ lục năm 2014

Sản lượng da giày toàn cầu đạt mức cao kỷ lục năm 2014

  Theo niên giám năm 2014, sản lượng da giày toàn cầu tiếp tục phá vỡ kỷ lục, vượt qua ngưỡng 22 tỉ đôi, lần đầu tiên vào năm 2013.

Hợp tác nghiên cứu xử lý nước thải và áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn vào ngành Công nghiệp thuộc da

Hợp tác nghiên cứu xử lý nước thải và áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn vào ngành Công nghiệp thuộc da

  Vừa qua (14/9/2012), tại trụ sở Viện Nghiên cứu Da Giầy đã diễn ra Lễ Ký kết Biên bản hợp tác về khoa học kỹ thuật giữa Viện Nghiên cứu Da - Giày Việt Nam và Viện Nghiên cứu Da trung ương Ấn Độ.

HỢP TÁC VỚI UCRAINA TRONG LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU DA GIẦY

HỢP TÁC VỚI UCRAINA TRONG LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU DA GIẦY

Vừa qua (15/6), tại trụ sở Bộ Công Thương đã diễn ra Lễ Ký kết Biên bản hợp tác về khoa học kỹ thuật giữa Viện Nghiên cứu Da - Giày Việt Nam và Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Kiev về công nghệ và thiết kế và Viện Nghiên cứu Công nghiệp Da - Giày Ucraina.  

Hội thảo Tiêu chuẩn SA 8000 và Chương trình Wrap tại Hà nội

Hội thảo Tiêu chuẩn SA 8000 và Chương trình Wrap tại Hà nội

Thực hiện mục tiêu tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu mặt hàng Da - Giầy và củng cố vị trí cạnh tranh của mình trên thị trường quốc tế...