Trang chủ Giới thiệu Giới thiệu chung

 
Tên Viện: Viện Nghiên Cứu Da Giầy  
Tên giao dịch quốc tế: Leather and Shoe Research Institute.
Tên Viết tắt:  LEASHORESIN
Trụ sở chính: 160, Hoàng Hoa Thám,  Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Cơ sở 1: 20, Núi Trúc, Giảng Võ,  Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Cơ sở 2: Phường Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoại: 84-4-8454214,   Fax: 84-4-8454214
 

 Hiện nay với vai trò là một Viện nghiên cứu triển khai KH&CN đầu ngành trực thuộc Bộ Công Thương hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 của Chính phủ, NCKH&PTCN vẫn được coi là một trong các nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Viện. Các nghiên cứu tập trung chủ yếu vào nghiên cứu phát triển và ứng dụng các công nghệ trong lĩnh vực Da - Giầy và công nghệ bảo vệ môi trường. Với phương châm nghiên cứu gắn liền với thực tiễn, việc triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu, sản phẩm mới vào sản xuất được Viện đẩy mạnh, trong đó tập trung vào các lĩnh vực thuộc da, mẫu mốt, môi trường và đào tạo.