Nghiệm thu cấp Bộ đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu các tiêu chuẩn an toàn cho nguyên vật liệu, sản phẩm của ngành Da Giầy sản xuất, tiêu thụ trong nước và đề xuất lộ trình xây dựng, áp dụng tại Việt Nam”

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu các tiêu chuẩn an toàn cho nguyên vật liệu, sản phẩm của ngành Da Giầy sản xuất, tiêu thụ trong nước và đề xuất lộ trình xây dựng, áp dụng tại Việt Nam”

 Ngày 2/12, tại Viện Nghiên cứu Da Giầy Hội đồng khoa học đã nghiệm thu đề tài nghiên cứu cấp Bộ với nội dung: “Nghiên cứu các tiêu chuẩn an toàn cho nguyên vật liệu, sản phẩm của ngành Da Giầy sản xuất, tiêu thụ trong nước và đề xuất lộ trình xây dựng, áp dụng tại Việt Nam”.

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu xây dựng bản đồ công nghệ ngành công nghiệp thuộc da Việt Nam”

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu xây dựng bản đồ công nghệ ngành công nghiệp thuộc da Việt Nam”

Ngày 28/12/2014 tại Viện Nghiên cứu Da Giầy, nhóm nghiên cứu đã báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở“Nghiên cứu xây dựng bản đồ công nghệ ngành công nghiệp thuộc da Việt Nam”.

Nghiệm thu đề tài độc lập cấp NN: Nghiên cưú công nghệ và thiết bị thuộc da cá sấu

Nghiệm thu đề tài độc lập cấp NN: Nghiên cưú công nghệ và thiết bị thuộc da cá sấu

  Ngày 28/8/2014, tại Bộ Khoa Học và Công Nghệ đã tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài cấp nhà nước “Nghiên cưú công nghệ và thiết bị thuộc da cá sấu”  do Viện Nghiên cứu Da Giầy làm chủ trì.

Nghiên cứu xây dựng tài liệu hướng dẫn công nghệ thuộc da phục vụ công tác chuyên môn về công nghệ thuộc da cho cán bộ kỹ thuật của các cơ sở thuộc da Việt Nam

Nghiên cứu xây dựng tài liệu hướng dẫn công nghệ thuộc da phục vụ công tác chuyên môn về công nghệ thuộc da cho cán bộ kỹ thuật của các cơ sở thuộc da Việt Nam

Ở các nước có ngành công nghiệp thuộc da phát triển đều có trường đào tạo chuyên ngành từ bậc công nhân kỹ thuật đến bậc đại học và trên đại học với đầy đủ tài liệu giảng dạy, nghiên cứu.

Hoàn thiện công nghệ thuộc lại trau chuốt da dây lưng hai lớp từ da bò thuộc kết hợp crôm- syntan để làm mặt hàng da dây lưng xuất khẩu

Hoàn thiện công nghệ thuộc lại trau chuốt da dây lưng hai lớp từ da bò thuộc kết hợp crôm- syntan để làm mặt hàng da dây lưng xuất khẩu

Hiện nay ở nước ta, các cơ sở thuộc da chủ yếu sản xuất da thắt lưng từ da bò với chất lượng chỉ đạt yêu cầu tiêu dùng nội địa, vì cả hình thức bề mặt da cũng như các tiêu chuẩn cơ - lý, hoá học đều chưa đạt yêu cầu xuất khẩu.

Nghiên cứu công nghệ  thuộc và hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và khai thác tối ưu nguồn nguyên liệu da cá sấu trong nước

Nghiên cứu công nghệ thuộc và hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và khai thác tối ưu nguồn nguyên liệu da cá sấu trong nước

Cá sấu là động vật có khả năng chăn nuôi tương đối thuận lợi ở quy mô trang trại. Cá sấu đưa lại nguồn lợi cao: Thịt ngon và bổ, da có hình thức đẹp, được ưa chuộng trong nước và thể giới, khu nuôi cá sấu có thể trở thành khu du lịch sinh thái…Chăn nuôi cá sấu ở nước ta hiện đang phát triển với tốc độ nhanh, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ lớn.

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy đánh mặt cho các loại da đặc chủng

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy đánh mặt cho các loại da đặc chủng

Đề tài đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu, đã chế tạo được máy đánh mặt cho da đặc chủng. Máy đã làm việc ổn định, bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật. 

Nghiên cứu công nghệ thuộc và hoàn thiện da bò nguyên lông thành các sản phẩm cao cấp phục vụ xuất khẩu

Nghiên cứu công nghệ thuộc và hoàn thiện da bò nguyên lông thành các sản phẩm cao cấp phục vụ xuất khẩu

Đây là công nghệ lần đầu tiên được nghiên cứu thành công ở Việt Nam. Trong quá trình thực hiện đã đưa ra được một số điểm mới trong công nghệ